Możesz pomóc wypracować pomysły na nowe działania, dzięki którym mieszkańcy i mieszkanki Gdyni będą mogli skuteczniej przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu. Do 20 grudnia trwa nabór do narady społecznej w ramach Gdyńskiego Dialogu o Klimacie. Przed uczestnikami trzy spotkania warsztatowe z ekspertami, w tym miejskimi urzędnikami.

Potrzebujemy interdyscyplinarnego spojrzenia

Narada społeczna to cykl trzech spotkań online, których celem będzie opracowanie rekomendacji i pomysłów w zakresie włączania mieszkańców, instytucji i organizacji w działania przyczyniające się do łagodzenia zmiany klimatu.

– Ochrona klimatu i środowiska to ważny aspekt naszych działań. To wyzwanie, które musimy podjąć wszyscy, na poziomie lokalnym, żeby zmiany przebiegały możliwie najkorzystniej dla nas i dla przyszłych pokoleń. Chcemy wiedzieć, co jeszcze możemy zrobić więcej lub lepiej – nie tylko jako samorząd, ale jako mieszkańcy. Zapraszamy do Gdyńskiego Dialogu o Klimacie gdynian, ekspertów, instytucje i organizacje, bo potrzebujemy interdyscyplinarnego spojrzenia – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Tematy narady: woda, powietrze, zieleń

Udział w naradzie społecznej mogą wziąć przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad dzielnic, uczelni, przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów reprezentujących grupy mieszkańców – także nieformalnych. To ważni partnerzy dla Dialogu i miasta, którzy mają wpływ na realizację działań związanych z łagodzeniem zmiany klimatu.

Spośród zgłoszonych uczestników zostanie wyłonionych około 30 osób. W naradzie będzie mógł wziąć udział jeden przedstawiciel danego podmiotu. Uczestników wspierać będą zaproszeni do udziału naukowcy, urzędnicy oraz moderatorzy.

– Będziemy pracować na forum oraz w trzech grupach. Każda grupa będzie skupiona wokół jednego z tematów: gospodarowania wodą, zieleni w mieście oraz obniżania emisji CO2 i pyłów. Razem będziemy szukać rozwiązań dla dostrzeganych w tych obszarach problemów, a także sposobów na włączanie społeczności w działania proklimatyczne. Podczas narad sformułowane zostaną także propozycje tematu lub tematów  wymagających pogłębienia w kolejnym etapie konsultacji – mówi Marta Wieczorek z Laboratorium Innowacji Społecznych, miejskiej jednostki współkoordynującej Gdyński Dialog o Klimacie.

Spotkania online odbędą się 21 stycznia, 6 lutego i 18 lutego 2021 r. Każdy z warsztatów ma trwać 3  godziny. Osoby zainteresowane udziałem powinny pamiętać, że zapisy dotyczą całego cyklu, a nie pojedynczych spotkań.

Zgłoś się do 20 grudnia

Zgłoszenia do udziału w naradzie są przyjmowane za pomocą formularza dostępnego za pośrednictwem strony internetowej badanialis.pl/narada;  telefonicznie pod numerem 58 727 39 08 oraz mailowo pod adresem konsultacje@lis.gdynia.pl. Każda chętna osoba będzie pracowała w jednym obszarze tematycznym spośród maksymalnie dwóch wskazanych w zgłoszeniu. Nabór trwa od 7 do 20 grudnia.

– Jeśli będzie taka potrzeba, zapewnimy przygotowanie i przeszkolenie z obsługi programu, przez który odbędzie się narada. To potrwa nie dłużej niż kilkanaście minut, bo to narzędzie intuicyjne w obsłudze. Możemy też wypożyczyć sprzęt osobom, które będą go potrzebowały – mówi Marta Wieczorek z LIS.

Wyniki badań to punkt wyjścia

Narada społeczna to drugi etap panelu konsultacyjnego Gdyński Dialog o Klimacie. W listopadzie – w ramach pierwszego etapu, diagnostycznego –  rozpoczęło się m.in. badanie postaw mieszkańców i mieszkanek Gdyni do środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu. Prowadzi je UrbanLab Gdynia, a udział można wziąć do 7 grudnia włącznie. Mieszkańcy mogą także wciąż, za pośrednictwem formularza online, zadawać ekspertom własne pytania dotyczące adaptacji miasta do zmiany klimatu. Termin na wypełnianie ankiet został przedłużony do 13 grudnia.

Wyniki obu badań będą materiałem pomocniczym w pracy w ramach kolejnych etapach Dialogu – w tym naradzie społecznej.

Celem procesu jest poszukiwanie lokalnych rozwiązań, które będą przyczyniać się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu, pomogą się do nich lepiej przygotować.

Więcej informacji o procesie znajduje e się na www.gdynia.pl/oklimacie

powrót