Gdynia przeznaczy z budżetu miasta dodatkowe fundusze na przeprowadzenie drugiego etapu rewitalizacji rejonu ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni. Na kontynuację rewitalizacji osiedla ZOH gdyński samorząd wyda ponad 26 milionów złotych z czego ponad 9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich. Umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu została już podpisana, co zapowiada rozpoczęcie prac. Będą one koncentrować się na wewnętrznej części osiedla. Umowę podpisał wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz, Marek Ignatowski, prezes MTM SA i wiceprezes Ryszard Zaremba.

Umowę podpisał wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz, Marek Ignatowski, prezes MTM SA i wiceprezes Ryszard Zaremba, fot. Jan Ziarnicki

– Zaproponowana w przetargu wycena prac przekroczyła środki, które zarezerwowaliśmy w Gminnym Programie Rewitalizacji, ale rewitalizacja osiedla ZOH ma tak duże znaczenie dla lokalnej społeczności, że trudno sobie wyobrazić, by nie była kontynuowana – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Niedawno zakończyliśmy pierwszy etap prac. Te, które rozpoczną się wkrótce, będą stanowiły ich ważną kontynuację i uzupełnienie. Mieszkańcy Chyloni oczekują poprawy warunków, w jakich mieszkają, i dzięki rewitalizacji te oczekiwania się spełniają.

Koszt zakończonego w kwietniu pierwszego etapu prac rewitalizacyjnych na osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego zamknął się w kwocie około 18 milionów złotych. Środki pozyskane głównie z funduszy europejskich pokryły budowę sieci kanalizacji otaczającej osiedle i zintegrowanego zbiornika retencyjnego, a także gruntowną termomodernizację trzech bloków mieszkalnych. Przebudowana ulica Komierowskiego połączyła ulicę Opata Hackiego z Morską.

– Prace zaplanowane na drugim etapie rewitalizacji pomogą uzbroić teren wewnątrz osiedla w kanalizację deszczową uzupełniającą tę dotychczas zbudowaną. To ważny krok do uporządkowania wód deszczowych i wyeliminowania podtopień ulic i budynków – informuje wiceprezydent Michał Guć. – Ulica Zamenhofa zostanie gruntownie przebudowana, powstaną nowe, oświetlone dojazdy do budynków mieszkalnych oraz kolejne parkingi. Zmieni się ogólnodostępna przestrzeń wewnątrz osiedla. Tuż po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji deszczowej i uporządkowaniu systemu drogowego wybudowane zostaną place służące mieszkańcom do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Projekty budowy elementów małej architektury są już gotowe, przygotowała je pracownia Pniewski Architekci sp. z o.o. Przy ulicy Opata Hackiego 17 A, w Centrum Aktywnego Mieszkańca, działa punkt informacyjny o rewitalizacji. We wtorki w godzinach 13-17 oraz czwartki w godzinach 10-14, każdy może spotkać się z pracownikami Laboratorium Innowacji Społecznych, aby porozmawiać o zmianach tej części Chyloni. Z pracownikami LIS można też kontaktować się telefonicznie pod numerem 58 727 39 04.

Zmiany w tej części Gdyni nie ograniczają się tylko do inwestycji rewitalizacyjnych. Jak zapowiada Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, w Zespole Szkół Ekologiczno – Transportowych przy ul. Morskiej powstanie nowy pawilon kolejowy, tzw. poligon transportu kolejowego, w którym znajdzie się pracownia zawodowa dla uczniów. – Budynek zyska też nowoczesne, atestowane wyposażenie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – informuje wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz. – Projekt rozbudowy zakłada również prace renowacyjne wewnątrz szkoły. Poza niewątpliwymi dodatnimi walorami modernizacyjnymi, szkoła zyska także nowoczesny sprzęt do nauki zawodów. Na ten cel Gdynia także pozyskała środki z UE – dodaje.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego” oraz z Funduszu Spójności w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”.

powrót