Seniorzy chcą dzielić się doświadczeniami, pomysłami i sugestiami na to, jak powinno kształtować się miasto. Coraz częściej miejscem ponadlokalnych dyskusji o polityce senioralnej staje się Gdynia. Gościliśmy przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, a także uczestników projektu „Aktywni Seniorzy – Świadomi Obywatele”, którzy przyjechali z okolic Białegostoku.

W 2016 roku Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, została uhonorowana przez Światową Organizację Zdrowia tytułem Miasta Przyjaznego Starzeniu. Działania Gdyni w obszarze polityki senioralnej docenił także Rzecznik Praw Obywatelskich, dwukrotnie już nagradzając Gdynię wpisem do Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych. Jednym z priorytetów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata 2014-2020 jest zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnych oraz zwiększenia ich roli w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Nic więc dziwnego, że coraz większą rolę odgrywają rady seniorów i ich działalność. W piątek, 13 października, w Miejskim Klubie Seniora „Chylonia” spotkali się przedstawiciele rad ze Śląska, z Warszawy, Krakowa, Olsztyna, Gdańska, Bojana, Rumi oraz Gdyni.

– Gdyńska Rady ds. Seniorów, która działa już od 2004 roku, powstała jako pierwsza w Polsce. – Tworzą ją przedstawiciele organizacji i środowisk działających na rzecz seniorów oraz reprezentanci prezydenta Gdyni. Na jej spotkaniach omawiane są bieżące problemy zgłaszane przez osoby starsze oraz wypracowywane rozwiązania – mówił wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć, przewodniczący Gdyńskiej Rady ds. Seniorów.

– Rada Seniorów to polityka senioralna w pigułce. Jak w soczewce skupia się w niej wszystko, co dotyczy seniorów. Przynosimy gotowe, dobre pomysły i nie chcemy nic w zamian. Spotykamy się z samorządowcami, z przedstawicielami rządu. Mamy bogate doświadczenia, nie możemy ich zmarnować. W końcu nie robimy tego dla siebie, ale dla wszystkich pokoleń – mówiła Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. – Dlatego to ważne, by seniorzy byli aktywni, by włączali się w życie społeczności i działania gminy.

Michał Guć zwracał uwagę na to, że dojrzała polityka samorządowa nie powinna dotyczyć seniorów jako odrębnej grupy, tylko mieć charakter międzypokoleniowy. – Obecnie pracujemy nad tym, by oferta miasta była adekwatna do oczekiwań wszystkich grup wiekowych oraz by była horyzontalna – obejmowała różne aspekty: od pomocy społecznej, przez sport, komunikację miejską i projektowanie przestrzeni publiczne po ofertę kulturalną – wylicza Michał Guć. – Dopiero co zakończyliśmy spotkania w ramach Dialogu Międzypokoleniowego, którego podsumowanie ma pomóc nam w wyznaczaniu kierunków działań na następne lata.

Dobrymi praktykami włączania seniorów w procesy decyzyjne, a także zasadami współpracy władz lokalnych z mieszkańcami, zainteresowani byli również uczestnicy wizyty studyjnej z okolic Białegostoku. Ich pobyt w Gdyni to jeden z elementów projektu „Aktywni Seniorzy – Świadomi Obywatele”, który realizuje Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska z Supraśla. We wtorek (17.10) poznali bliżej szczegóły dotyczące miejskiego systemu wsparcia seniorów, a także projektów służących aktywizacji osób starszych. Przedstawiła je Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Do końca wizyty, czyli jeszcze do czwartku (19.10) odwiedzą m.in. Muzeum Emigracji oraz Kamienną Górę.
– Chcemy dowiedzieć się więcej o tym, jakie rozwiązania sprawdzają się w Gdyni, a też, na co trzeba uważać. Chcemy zobaczyć przykłady miejskich udogodnień dla osób starszych i niepełnosprawnych – mówiła jedna z seniorek.

Uczestnicy obu wizyt studyjnych poznali działania gdyńskiego samorządu realizowane na rzecz seniorów oraz we współpracy z nimi. Usłyszeli m.in. o szerokiej ofercie zajęć w ramach Centrum Aktywności Seniora, o rosnącej liczbie klubów  w różnych częściach miasta, dzięki którym gdyńscy seniorzy mogą realizować swoje pasje i spotykać się z innymi, ale także o wsparciu, które świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

powrót