To już naprawdę ostatnia prosta: inwestycyjna część rewitalizacji osiedla Meksyk dobiega końca. W ciągu minionych dwunastu miesięcy w tej części Chyloni zbudowano infrastrukturę i przestrzenie, jakich wcześniej nie było, a o których powstanie skutecznie zabiegali mieszkańcy.

Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Marcin Mielewski

Pod koniec maja 2021 roku Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji i Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, podpisali z Przemysławem Kozłowskim, przedstawicielem konsorcjum firm Romando-Brzeziński sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kozłowski umowę na przebudowę układu drogowego na osiedlu Meksyk na Chyloni. To inwestycja zapisana w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026. Meksyk jest jednym z sześciu objętych nim podobszarów i – co ważne – jednym z dwóch (obok Babich Dołów) wpisanych do GPR na wniosek mieszkańców. Podkreślali trudne warunki na osiedlu, spowodowane brakiem podstawowej infrastruktury, jak utwardzone drogi i chodniki czy kanalizacja. Szansą na zmianę sytuacji stała się właśnie rewitalizacja i przewidziane w jej ramach środki na inwestycje w dzielnicach o sytuacji gorszej niż inne części Gdyni. 

Niemalże 12 miesięcy po rozpoczęciu prac ich zasadnicza część jest już zakończona. Mowa tu przede wszystkim o budowie nowej ulicy, łączącej ul. Hutniczą z okolicami stacji PKP, powstaniu chodników oraz parkingów. Nasadzono już zieleń, a wkrótce zamontowane zostanie oświetlenie i elementy małej architektury, staną stojaki rowerowe, dokończone zostanie ustawianie oraz malowanie znaków informujących o organizacji ruchu. Pojawią się tabliczki z nazwą nowej ulicy, wskazaną w konsultacjach przez mieszkańców i uchwaloną na sesji Rady Miasta: Meksykańska.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Meksyk zmienił się nie do poznania – zauważa Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni. Przez wiele lat mieszkał na osiedlu, więc dobrze zna bolączki, z którymi przez lata borykali się mieszkańcy. A ci narzekali na brak chodników, nieutwardzone i dziurawe drogi, brak oświetlenia oraz kałuże, które tworzyły się po każdym dużym deszczu. – Zmiana na Meksyku to przede wszystkim inwestycja związana z powstaniem głównej osi komunikacyjnej osiedla: ulicy Meksykańskiej. Kluczowe zadanie, jakie będzie pełnić, to usprawnienie codziennej komunikacji między ul. Hutniczą a dworcem PKP. Chodzi zarówno o transport indywidualny, jak i zbiorowy, bo na osiedle będzie wjeżdżał autobus. Dzięki oświetleniu nowo zbudowanych przestrzeni czy wyniesieniu skrzyżowań poprawi się bezpieczeństwo osób poruszających się po tej części Chyloni.

Inwestycja rewitalizacyjna obejmuje też fragment ul. Hutniczej oraz odcinki ulic w północnej części osiedla Meksyk. Wzdłuż jezdni północnej ustawiane są nowe krawężniki, trwa korytowania pod nowe nawierzchnie chodników i ścieżki rowerowej.

Na wysokości osiedla Meksyk ulica Hutnicza trwa układanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni w kierunku Rumi.

Ustawianie krawężników i korytowanie pod nowoprojektowane konstrukcje nawierzchni trwa również na ul. Palmowej. Na północnych odcinkach ul. Nowodworskiego oraz Orzechowej kończą się  prace związane z budową nawierzchni zjazdów na posesje wzdłuż wykonanej wcześniej nawierzchni jezdni.

W ostatnim czasie zbudowano też wpusty deszczowe w ul. Palmowej oraz odcinek kanalizacji deszczowej, likwidowano kolizje energetyczne i teletechniczne w obrębie prowadzonych prac.

Prace na osiedlu Meksyk powinny potrwać zgodnie z założonym harmonogramem, czyli do końca maja. Następnie rozpoczną się odbiory.

To ogromna zmiana, w którą wielu nie wierzyło, a która właśnie się dzieje na naszych oczach. Osiedle Meksyk powstało w latach 30. XX wieku jako miejsce tymczasowe, a skomplikowana struktura właścicielska sprawiła, że przetrwało kilkadziesiąt lat – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Rewitalizacja, w ramach której inwestujemy na Meksyku, to dobrze wykorzystana szansa na poprawę komfortu życia mieszkańców tej części Chyloni, na przełamanie związanych z nią stereotypów.

Warto przypomnieć, że to właśnie na rewitalizowanym osiedlu Meksyk, przy ul. Śliwkowej, w 2018 roku powstał pierwszy w Gdyni ogród deszczowy.

W ramach rewitalizacji utwardzono ul. Palmową, uporządkowano numery adresowe, zorganizowano kino plenerowe i spektakle teatralne, odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące m.in. planowanych zmian w organizacji ruchu.

Mieszkańcy, którzy mają pomysł na działania na osiedlu, w które mogą zaangażować się ich sąsiedzi, mogą zgłaszać się do Funduszu Sąsiedzkiego. (https://lis.gdynia.pl/rewitalizacja-gdynia-odnowa/fundusz-sasiedzki-3/)

Wartość przebudowy, która przeprowadzone na osiedlu Meksyk, to około 14 mln zł – w tej kwocie zawarte jest dofinansowanie w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II”.

Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

powrót