Rozpoczynają się prace projektowe, których celem jest adaptacja zabytkowego budynku szkoły przy ul. 10 lutego 26 na potrzeby Centrum Nowoczesnego Seniora – miejsca, w którym gdynianki i gdynianie w wieku 60+ będą mogli realizować pasje, rozwijać zainteresowania, zdobywać wiedzę, nawiązywać nowe znajomości. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą. Projekt powstanie w ciągu 12 miesięcy.

W poniedziałek, 19 kwietnia, wiceprezydent Michał Guć podpisał umowę z Andrzejem Andrzejewskim z gdyńskiej Pracowni Architektonicznej Andrzej Andrzejewski – wyłonionym w przetargu wykonawcą koncepcji i dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnej szkoły przy ul. 10 lutego 26 na potrzeby Centrum Nowoczesnego Seniora // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Gdyński samorząd prowadzi w dzielnicach sześć miejskich klubów seniora i wspiera działalność ponad 20 placówek dla osób w wieku 60+, prowadzonych w całej Gdyni przez organizacje i stowarzyszenia. Centrum Nowoczesnego Seniora, na potrzeby którego decyzją samorządu przekazany został budynek dawnej szkoły przy ul. 10 lutego 26, ofertę dla aktywnych seniorów rozwinie – i da dostęp do niej jeszcze większej niż do tej pory liczbie gdynianek oraz gdynian w wieku 60+.

Mamy w Gdyni ponad 13 tysięcy aktywnych seniorek i seniorów. Korzystają z bogatej oferty Centrum Aktywności Seniora, uczestniczą w wykładach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, angażują się w wolontariat – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Chcemy, by ta aktywność była jak największa i trwała jak najdłużej, by korzystało z niej coraz więcej osób, stąd ciągłe udoskonalanie i rozwijanie oferty CAS oraz Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I takim właśnie krokiem jest decyzja o utworzeniu w sercu Gdyni, przy ul. 10 lutego 26, Centrum Nowoczesnego Seniora. Tworzymy miejsce bez barier, dla gdyńskich seniorek i seniorów, dające możliwości aktywnego spędzania czasu, ale i spokojnej rekreacji, jakich dotąd w naszym mieście nie było i na jakie seniorzy czekają. Co więcej, przy CNS powstanie zielony teren rekreacyjny, z którego korzystać będziemy mogli wszyscy. Do dyspozycji mieszkańców pozostają także boiska. To wszystko sprawi, że w centrum Gdyni powstanie przestrzeń zupełnie wyjątkowa: zielona, otwarta, międzypokoleniowa, przyjazna dla użytkowników o różnym stopniu sprawności.

W poniedziałek, 19 kwietnia, wiceprezydent Michał Guć podpisał umowę z Andrzejem Andrzejewskim z gdyńskiej Pracowni Architektonicznej Andrzej Andrzejewski – wyłonionym w przetargu wykonawcą koncepcji i dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnej szkoły przy ul. 10 lutego 26 na potrzeby Centrum Nowoczesnego Seniora. Umowa przewiduje zakończenie prac projektowych w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Przyznaję, że na efekty tych prac czekamy z ciekawością, ale też i niecierpliwością – nie kryje Bożena Zglińska, dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. ­­– CAS działa od szesnastu lat. Za nami czas ciągłego rozwoju, rozmów z seniorami i budowania oferty tak, by jak najszerzej odpowiadać na ich oczekiwania. W naszych klubach seniora mamy zajęcia artystyczne, sportowe czy hobbystyczne, uczymy języków obcych, prowadzimy kawiarenki internetowe, organizujemy wycieczki, i – co bardzo ważne – stwarzamy przyjazną atmosferę do tego, by po prostu ze sobą pobyć, by spędzić razem czas przy kawie. Centrum Nowoczesnego Seniora, które powstanie przy ul. 10 lutego, pozwoli nam rozwinąć skrzydła i zachęci do odwiedzin osoby, które jeszcze z propozycji CAS nie korzystały.

Zadanie, jakie staje przed projektantem, to zapewnienie dostępności – możliwości bezpiecznego i komfortowego użytkowania CNS osobom w różnym wieku, o różnych potrzebach i różnym stopniu sprawności. Elementy budynku i zagospodarowanie otaczającego go terenu mają być zaprojektowane tak, by całość służyła spotkaniom, aktywnej rekreacji, realizacji pasji, poszerzaniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności.

Budynek dawnej szkoły zostanie zaadaptowany na potrzeby Centrum Nowoczesnego Seniora // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
Budynek dawnej szkoły zostanie zaadaptowany na potrzeby Centrum Nowoczesnego Seniora // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Ważnym elementem Centrum Nowoczesnego Seniora będzie zieleń, której projekt zostanie uzgodniony z Wydziałem Ogrodnika Miasta. Projektant przeanalizuje możliwość wprowadzenia nowych nasadzeń drzew oraz zastąpienia zielenią – w możliwie dużym zakresie – obecnie istniejących nawierzchni, np. na szkolnym dziedzińcu. Zachowane zostaną wszystkie zdrowe drzewa, a jeśli okaże się to konieczne – w projekcie adaptacji pojawi się opis zabiegów pielęgnacyjnych poprawiających ich kondycję.

Pod uwagę brana też będzie możliwość ustawienia budek lęgowych, karmników i poideł dla ptaków oraz urządzenie ogrodu sensorycznego – z ziołami, roślinami pachnącymi i przyciągającymi motyle oraz owady zapylające.

Na okalającym budynek terenie pojawić się mają elementy rekreacyjne. Mowa tu m.in. o zacienionych miejscach odpoczynku z wygodnymi siedziskami oraz miejscami na wózki inwalidzkie i możliwością obserwacji otoczenia, pole do gry w bule, szachy plenerowe czy trawnik do jogi lub tai chi.

Wygodne wejście do Centrum Nowoczesnego Seniora miałoby zostać zaprojektowane od strony ul. Szkolnej; dojazd – jak do tej pory – możliwy będzie od ul. Starowiejskiej. Ponieważ obiekt znajduje się w centrum miasta i jest doskonale skomunikowany, inwestycja nie zakłada powstania parkingu. Wyznaczonych zostanie zaledwie kilka miejsc postojowych, niezbędnych do codziennej obsługi placówki, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do dyspozycji CNS oddana zostanie sala gimnastyczna z istniejącym zapleczem, znajdująca się w nowej części kompleksu szkolnego. W pomieszczaniach tzw. łącznika – nowszej części szkoły – mieścić się będzie Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, zatem planowane jest osobne wejście do części sportowej.

Koncepcja powstanie w cyklu spotkań z udziałem przedstawicieli projektanta i przyszłych użytkowników CNS – informuje Bianka Witkowska, kierownik Sekcji Rozwiązań Projektowych w dziale Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych, które koordynuje przedsięwzięcie. – Spotkania będą dotyczyły kolejnych etapów jej powstawania, dzięki czemu wszyscy zainteresowani na bieżąco będą mogli zapoznawać się z postępem prac, ale też zadać projektantowi pytania. Mamy już dobre doświadczenia z pracy właśnie w ten sposób; w dyskusjach często pojawiają się ciekawe uwagi czy spostrzeżenia. Szczególnie cenne są te zgłaszane przez najbardziej zainteresowanych, czyli przyszłych użytkowników, ponieważ wynikają z ich codziennej praktyki i doświadczeń.

Ponieważ budynek byłej szkoły powszechnej jest objęty ochroną konserwatorską, na każdym etapie projektowania, w tym tworzenia koncepcji, zaangażowany będzie Miejski Konserwator Zabytków.

Koszt prac, w tym zapewnienie pełnej dostępności oraz wyposażenia budynku, jest szacowany na kwotę 10 mln zł. 

Gdyńska polityka senioralna
16 lat temu opracowano podstawy gdyńskiej polityki senioralnej, opierając ją na dwóch najważniejszych założeniach: zapewnieniu opieki osobom, których stan zdrowia wymaga wsparcia (zadanie powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej) i stworzeniu możliwości ciekawego spędzania czasu gdyniankom i gdynianom, którzy po przejściu na emeryturę wciąż chcą być aktywni (organizacją tej oferty zajęło się Centrum Aktywności Seniora). Z czasem do tych dwóch filarów dołączył trzeci – partycypacja. Prawie tysiąc osób brało udział w dialogu o jakości usług opiekuńczych, czego efektem jest, wciąż stosowany i stale uaktualniany, „Gdyński standard usług opiekuńczych”. Liczne grono seniorów uczestniczyło w spacerach badawczych, identyfikując bariery architektoniczne w przestrzeni miejskiej. Wypracowane wówczas rekomendacje trafiły do jednostek miejskich z zaleceniem wzięcia pod uwagę podczas planowania swoich działań.

W 2004 roku Prezydent Gdyni, jako pierwszy w Polsce, powołał Radę ds. Seniorów: kilkunastoosobowe gremium wypracowujące pomysły i konkretne działania na rzecz szeroko pojętego wsparcia i aktywizacji seniorów.

W 2017 roku Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, została uhonorowanym przez WHO – Światową Organizację Zdrowia – tytułem „Miasta Przyjaznego Starzeniu”.

powrót