Gościnność i otwartość na wszystkich mieszkańców wpisane są w ideę funkcjonowania gdyńskich przestrzeni społecznych – Wymiennikowni i sieci centrów sąsiedzkich Przystań. To także miejsca, w których można czuć się bezpiecznie i otrzymać potrzebne wsparcie. Dlatego Przystanie i Wymiennikownia pozostają w pełnej gotowości na przyjęcie osób w kryzysie uchodźczym. Specjalne zaplecze i ofertę przygotowują Domy Sąsiedzkie, a część instytucji w Przystaniach kontynuować będzie zajęcia dla mieszkańców.

Gdynia jest gotowa na przyjęcie osób w kryzysie uchodźczym. Do naszego miasta docierają pierwsze osoby, które opuściły swe domy na Ukrainie w poszukiwaniu schronienia. Zakwaterowanie wraz z niezbędnym wsparciem znajdą m.in. w Przystani Lipowa 15 oraz w Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu Wymiennikownia, które już są przygotowane na przyjęcie pierwszych osób. Oba te miejsca wyposażone są w węzły sanitarne oraz kuchnie.

– Od pierwszych godzin inwazji Rosji na Ukrainę Gdynia przygotowuje się na przyjęcie osób w kryzysie uchodźczym. Przygotowaliśmy bazę noclegową z pełnym wyposażeniem, a dzięki wielkim sercom gdynian i gdynianek mamy także zabezpieczoną znaczną liczbę darów. Za każde wsparcie jesteśmy niezwykle wdzięczni. Prosimy pamiętać, że nie wiemy, ile jeszcze ten kryzys potrwa. Dbajmy o siebie i bądźmy gotowi na to, by zachować siły nawet na dłużej. Razem możemy zrobić bardzo wiele – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Spotkania i zajęcia w Wymiennikowni zostają wstrzymane. Do odwołania zawieszony zostaje harmonogram działań i zajęć w Domu Sąsiedzkim Lipowa 15. Bez zmian działać będzie natomiast Miejski Klub Seniora Wielki Kack.

– Nie mogliśmy się doczekać otwarcia Domów Sąsiedzkich i spotkań z naszymi sąsiadkami. Jesteśmy jednak zgodni, że inwazja zbrojna na Ukrainę wymaga podjęcia szczególnych działań. Zespołem animatorów szykujemy się nie tylko na przyjęcie pierwszych osób w kryzysie, ale także na to, jak działać i pomagać im w trakcie całego ich pobytu w Przystaniach. Przed nami wiele kwestii do ustalenia oraz wiele decyzji do podjęcia. Pierwszą z nich jest właśnie wstrzymanie działań w Domach Sąsiedzkich – mówi Dobrosława Korczyńska-Partyka, kierowniczka Działu Przestrzeni Społecznych Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej sieć gdyńskich centrów sąsiedzkich Przystań.

Zmiany w funkcjonowaniu czekają także Przystań Chylońska 237. Oficjalne otwarcie oraz działania w ramach Domu Sąsiedzkiego planowane na 1 marca zostały odwołane. Biblioteka Cisowa – zgodnie z planem – będzie czynna dla czytelników od 1 marca o godz. 12.00 na parterze Przystani.

Tego samego dnia o godz. 17.00 spod Przystani Chylońska 237 ruszy spacer historyczny po dzielnicy Cisowa ze znanym gdyńskim regionalistą Arkadiuszem Brzęczkiem. Na spacer nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść.

W Przystaniach Opata Hackiego 33, Śmidowicza 49 i Chabrowa 43 do odwołania zawieszone zostają działania w ramach Domów Sąsiedzkich. Pozostałe instytucje, w tym m.in. biblioteki, placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Centrum Aktywności Seniora funkcjonować będą według swoich harmonogramów.

Warto pamiętać, że Przystanie nie są miejscami zbiórki darów. Takim miejscem jest natomiast Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, na ul. 3 Maja 27-31 – dary można przynosić tu codziennie w godz. 10.00-18.00 Zbierane są tam rzeczy każdego rodzaju, ale wyłącznie nowe i zapakowane.

Oferty pomocy różnego rodzaju (lokum, transport itp.) można zgłaszać mailowo, na adres ukraina@gdyniapozarzadowa.pl.

Przyjaciół i znajomych z Ukrainy, którzy przybywają do Polski, kierować można pod numer telefonu +48 723 236 666 (gdyńska infolinia, całodobowa i obsługiwana w języku ukraińskim).

powrót