Cztery, trzy, dwa, jeden – coraz mniej dni zostało na złożenie do Budżet Obywatelskiego 2020 projektu dzielnicowego i zapisanie się na warsztaty projektów miejskich. Termin upływa o północy w poniedziałek, 24 lutego. Ponieważ obie czynności można wykonać nie wychodząc z domu, wszyscy zdążą! A każdy, kto potrzebuje pomocy, jeszcze w poniedziałek może zgłosić się do Laboratorium Innowacji Społecznych.

 Gdybyście dysponowali Państwo 10,6 mln zł, na jakie inwestycje i aktywności chcielibyście je przeznaczyć? Myślelibyście o swojej dzielnicy, czy o całym mieście? Proponowalibyście zmiany sami, czy dyskutowalibyście o nich ze znajomymi, sąsiadami, innymi gdynianami?

Niezależnie od tego, ku któremu rozwiązaniu się Państwo skłaniają, gdyński Budżet Obywatelski może pomóc w realizacji pomysłów. Od pierwszej edycji, czyli od roku 2014, wybraliście Państwo w głosowaniu 293 projekty, z których większość została już zrealizowana, czyli można z nich na co dzień korzystać – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Zachęcam każdego, komu złożenie projektu wciąż chodzi po głowie, aby to zrobił. Termin upływa co prawda w poniedziałek, 24 lutego, ale czasu jest naprawdę sporo. Dopełnienie formalności nie jest skomplikowane, w razie wątpliwości można skorzystać ze wsparcia specjalistek z Laboratorium Innowacji Społecznych. Bardzo proszę też pamiętać o zapisaniu się na warsztaty, podczas których powstaną projekty miejskie. To jedyna w swoim rodzaju okazja do porozmawiania o potrzebach Gdyni z innymi mieszkańcami. To truizm, ale warto sobie przypominać, że Budżet Obywatelski jest najbardziej obywatelski wtedy, gdy włącza się w niego jak najwięcej osób: najpierw zgłaszając projekty, później na nie głosując.

 

 

Na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego rozdysponujemy 10 608 600 zł. To suma kwoty podstawowej – 10 001 536,38 zł oraz środków nie wydanych w ramach poprzednich edycji BO, czyli 606 872,23 zł.
Z kwoty podstawowej wydzielona jest pula na projekty miejskie: 1 500 000 zł.

Tak jak w poprzednich latach, każdy, kto chce zgłosić do Budżetu Obywatelskiego swój pomysł wypełnia formularz, zbiera podpisy poparcia mieszkańców dzielnicy, której dotyczy projekt (od 2 do 22, w zależności od liczby mieszkańców dzielnicy) oraz uzyskuje ewentualną zgodę właściciela nieruchomości na realizację projektu BO na wskazywanym terenie (jeśli grunt nie należy do miasta).
W przypadku projektów inwestycyjnych określenie lokalizacji jest kluczowe, dlatego ważne by do projektu dołączyć mapkę oraz wskazać numery działek. Wskazanie lokalizacji nie jest konieczne dla projektów miękkich.
Trzeba pamiętać, że w żadnym przypadku nie jest dopuszczalne wskazanie realizatora projektu – czy to inwestycyjnego, czy „miękkiego”.

Wartość jednego projektu nie może przekroczyć:
* w przypadku małych projektów dzielnicowych: kwoty 10 000 złotych
* w przypadku dużych projektów dzielnicowych: kwoty równej 90 proc. puli środków na daną dzielnicę

Wszystkie projekty muszą spełniać wymóg ogólnodostępności.
W przypadku:
* inwestycji w infrastrukturę (np. sportową, kulturalną czy rekreacyjną) – dostęp do niej muszą mieć wszyscy zainteresowani mieszkańcy przez co najmniej sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w godz. 8.00 – 22.00) oraz przez dziesięć godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w godz. 8.00 -22.00)
* zakupu wyposażenia dla podmiotu/instytucji działającej na rzecz mieszkańców – będą mogli z niego korzystać wszyscy zainteresowani w godzinach pracy tego podmiotu, a poza godzinami – na zasadach określonych przez ten podmiot
* organizacji wydarzeń, zajęć, spotkań itp. – udział w nich będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani mieszkańcy dzielnicy w ramach określonej grupy docelowej projektu (np. młodzież, seniorzy) lub – w przypadku ograniczonej liczby miejsc – zostanie zapewniony otwarty nabór uczestników.

Projekty można składać drogą elektroniczną do poniedziałku, 24 lutego, do północy, przez stronę bo.gdynia.pl. W formie papierowej można przynosić je jeszcze w piątek, 21 lutego i poniedziałek, 24 lutego do:
* Laboratorium Innowacji Społecznych – główna siedziba przy ul. Żeromskiego 31 (Śródmieście) w godz. 9.00 – 17.00
* domu sąsiedzkiego w Przystani Lipowa 15 przy ul. Lipowej 15 (os. Fikakowo, Wielki Kack) w godz. 15.00 – 20.00
* domu sąsiedzkiego w Przystani Opata Hackiego 33 przy ul. Opata Hackiego 33 (Chylonia) w godz. 15.00 – 20.00
* UrbanLabu Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wejście od ul. Stryjskiej (Redłowo)

Także do poniedziałku, 24 lutego, można zapisywać się na listę uczestników warsztatów, podczas których wypracowane zostaną projekty miejskie: badanialis.pl/warsztatybo2020. Warsztaty odbędą się w soboty: 29 lutego, 21 marca i 18 kwietnia w godzinach 10-16. Warto o tym pamiętać, bo osoby które się zapiszą zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich trzech spotkaniach.

Projekty miejskie powstaną tylko na warsztatach, a wziąć w nich udział mogą osoby, które wcześniej się zapiszą (maksymalnie 100 osób). Praca przebiegać będzie w podgrupach prowadzonych przez moderatorów, przy wsparciu urzędników i ekspertów. Projekty zostaną wypracowane poprzez dialog i dyskusję, wspólny namysł nad tym, jakie potrzeby są ważne i jakie należy zaspokoić w pierwszej kolejności.

Projekty miejskie dotyczą obszaru większego niż jedna dzielnica (czasami dosłownie całego miasta) i powinny odpowiadać na potrzeby większej liczby mieszkańców niż np. sąsiedzi z ulicy czy kilku stojących obok siebie bloków. Powinny uwzględniać różne perspektywy, różne doświadczenia i różne pomysły mieszkańców na to, jak ma funkcjonować miasto. Koszt jednego projektu miejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł.

Harmonogram BO 2020:

  • 27 stycznia – 24 lutego:składanie projektów dzielnicowych, przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty miejskie oraz równolegle wsparcie doradcze dla mieszkańców
  • 25 lutego – 10 marca: weryfikacja ogólna wniosków dzielnicowych i ewentualne uzupełnienia
  • 11 marca: ogłoszenie wyników weryfikacji ogólnej projektów dzielnicowych
  • 11 marca – 17 maja: analiza techniczno-finansowa
  • 18 maja: ogłoszenie wyników weryfikacji projektów dzielnicowych
  • 18 maja – 20 maja: odwołania od wyników negatywnej weryfikacji
  • do 25 maja: rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji
  • do 26 maja: przyjęcie przez Prezydenta Miasta i publikacja ostatecznej listy projektów dzielnicowych oraz miejskich zakwalifikowanych do głosowania
  • 8 czerwca – 22 czerwca: głosowanie
powrót