Członkowie gdyńskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego zapoznali się ze wstępnymi wnioskami z ewaluacji procesu i dyskutowali o tym, co warto zmienić w przyszłorocznej procedurze // fot. Ilona Budzbon

Głosowanie na projekty jeszcze przed wakacjami, oddzielnie małych i dużych projektów dzielnicowych, uproszczony sposób głosowania oraz utrzymanie proporcji podziału środków przeznaczonych na realizację zadań miejskich i dzielnicowych. Gdyńska Rada ds. Budżetu Obywatelskiego przygotowała pierwsze z rekomendacji dotyczących organizacji Budżetu Obywatelskiego 2020.

Gdyńska Rada ds. Budżetu Obywatelskiego, organ doradczy prezydenta Gdyni, spotkała się we wrześniu już dwukrotnie. Zapoznała się ze wstępnymi wnioskami z ewaluacji procesu i dyskutowała o tym, co warto zmienić w przyszłorocznej procedurze.

– Budżet Obywatelski w roku 2019 odbył się według nowych zasad. Pojawiły się nowe kategorie projektów, znacznie wzrosła pula środków, co z kolei przełożyło się na rekordową liczbę przedsięwzięć, na które mogli głosować mieszkańcy – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący gdyńskiej Rady ds. BO. – Ze wstępnej ewaluacji procesu wynika, że mieszkańcy ocenili go ogólnie na mocną czwórkę. Nadszedł czas na przyjrzenie się przebiegowi procesu, który za nami, wyciągnięcie wniosków i ustalenie zasad, które w BO będą obowiązywały w roku przyszłym. Chcemy nie tylko utrzymać zaangażowanie w BO na dotychczasowym poziomie, ale oczywiście zwiększyć zainteresowanie tym procesem, dostosowując zasady do oczekiwań i autorów projektów, i głosujących.

Rada ds. BO, w skład której wchodzą przedstawiciele autorów, rad dzielnic, organizacji pozarządowych, radni Rady Miasta oraz dwoje przedstawicieli Prezydenta Gdyni opracowuje rekomendacje zmian i nowych zapisów w regulaminie BO. Zostaną przedstawione w formie projektu zmian w uchwale o zasadach BO Radzie Miasta, a także Prezydentowi, który na ich podstawie przyjmie zarządzenie o zasadach szczegółowych kolejnej edycji.

Tym, co zawsze budzi największe zainteresowanie, jest kalendarz BO oraz pula środków, jaka zostanie wydzielona z budżetu miasta na realizację projektów. We wtorek, 17 września, Rada zarekomendowała następujące terminy dla przyszłorocznego harmonogramu BO:

* składanie wniosków dzielnicowych i zapisy na warsztaty wypracowywania projektów miejskich: 27.01 – 24.02.2020
* weryfikacja wniosków: 25.02 – 26.05.2020
* głosowanie na zakwalifikowane projekty: 8 – 22.06.2020

Biorąc pod uwagę opinie zgłaszane przez mieszkańców, Rada zdecydowała o zaproponowaniu podziału na liście do głosowania na projekty dzielnicowe na zadania małe i duże. Zaproponowała też uproszczenie samej procedury wyboru: głosujący mógłby oddać trzy głosy na małe projekty dzielnicowe, trzy głosy na duże projekty dzielnicowe oraz trzy głosy na projekty miejskie. Nie musiałby ich już rangować – każdy wybrany projekt otrzymywałby po jednym głosie.

Za sugestią Rady Laboratorium Innowacji Społecznych przyjrzy się też możliwościom wprowadzenia zmian w systemie do głosowania, tak aby wybór projektów dzielnicowych i miejskich nie wymagał osobnego zapisywania głosów. To ułatwienie miałoby pomóc zniwelować różnicę frekwencji w głosowaniu na projekty dzielnicowe i miejskie. W dalszym ciągu głosować mielibyśmy na projekty z jednej wybranej dzielnicy.

Rada nie uznała za konieczne zmieniania proporcji podziału puli na projekty miejskie i dzielnicowe, a w przypadku projektów dzielnicowych – między małe i duże. Rekomenduje natomiast, by pulę na projekty miejskie zaokrąglać do pełnej kwoty (z dokładnością do 100 tys. zł).
O tym, jaka całkowita kwota zostanie przeznaczona na BO 2020, dowiemy się po przyjęciu budżetu miasta. Choć niektórzy z członków Rady proponowali kolejne znaczne zwiększenie środków na ten cel, wiceprezydent Michał Guć zastrzega, że z powodu spodziewanych mniejszych wpływów do kasy miasta raczej nie należy się tego spodziewać.

Utrzymana miałaby zostać możliwość dofinansowania przez rady dzielnic projektów z BO, które w wyniku głosowania znalazły się „pod kreską”. Czas na podjęcie decyzji w tej sprawie miałby zostać wydłużony z dwóch do trzech miesięcy.

– Pojawiła się też propozycja, by wprowadzić możliwość dofinansowania realizacji projektów „pod kreską” przez darczyńców: osoby prywatne czy działające na terenie danej dzielnic firmy – informuje wiceprezydent Michał Guć. – To ciekawe rozwiązanie, dzięki któremu zwiększyłaby się liczba przedsięwzięć oczekiwanych przez mieszkańców, na które w wyniku głosowania brakuje często naprawdę niewielkich kwot. Wymaga ono jednak gruntownych analiz formalnych, które planujemy przeprowadzić.

W najbliższym czasie Rada ds. BO zajmie się także pomysłami na zmiany w sposobie zgłaszania projektów miejskich. W dalszym ciągu jednak miałyby być one wypracowywane przez grupy mieszkańców podczas cyklu warsztatów z udziałem urzędników.

Wieloletnia uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego trafi pod obrady Rady Miasta Gdyni w październiku. Jako akt prawa miejscowego podlega nadzorowi wojewody pomorskiego i publikacji w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Dopiero po publikacji uchwały będzie można ogłosić harmonogram BO czy dokładną kwotę przeznaczoną na realizację projektów.

powrót