Kolejność projektów na listach do głosowania ustaliła w drodze losowania nowo powołana Rada ds. BO

W tym roku w gdyńskim Budżecie Obywatelskim na listach do głosowania pojawi się łącznie 260 projektów dzielnicowych i 15 projektów miejskich. Ich kolejność na listach do głosowania ustaliła w drodze losowania nowo powołana Rada ds. BO. O tym, jakie zadania trafią do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku, będziemy decydować od 17 czerwca do 1 lipca.

Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2019 zawiera 267 pozycji dzielnicowych i 15 projektów miejskich. Ze spisem oraz dokładnym omówieniem każdego z nich można zapoznać się na stronie www.bo.gdynia.pl. Spośród 341 projektów dzielnicowych złożonych w tegorocznej edycji BO, 312 przeszło do etapu weryfikacji szczegółowej. 26 projektów odpadło na etapie weryfikacji formalnej, a 38 zostało uznanych za niemożliwe do realizacji. 10 projektów zostało wycofanych przez wnioskodawców.

Kolejność projektów BO na listach dzielnicowych i liście miejskiej określono w drodze losowania. 4 czerwca br. przeprowadzili je członkowie nowopowołanej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego (protokół z losowania można znaleźć tutaj).

Mieszkańcy dzielnic będą wybierać spośród następującej liczby projektów:
* Babie Doły: 12
* Chwarzno-Wiczlino: 15
* Chylonia: 12
* Cisowa: 16
* Dąbrowa: 23
* Działki Leśne: 10
* Grabówek: 12
* Kamienna Góra: 9
* Karwiny: 6
* Leszczynki: 13
* Mały Kack: 12
* Obłuże: 18
* Oksywie: 6
* Orłowo: 10
* Pogórze: 11
* Pustki Cisowskie – Demptowo: 11
* Redłowo: 11
* Śródmieście: 13
* Wielki Kack: 12
* Witomino: 11
* Wzgórze św. Maksymiliana: 17

W ramach głosowania każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni będą mogli wybrać do pięciu projektów z jednej, wybranej przez siebie dzielnicy. Ponadto każdy głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie pięć projektów z listy projektów miejskich, wypracowanych w trakcie cyklu warsztatów. Na tej liście znajdzie się 15 propozycji z różnych obszarów tematycznych.

Pula tegorocznego BO to 10 158 500 zł, z czego 1,5 miliona przeznaczone jest na projekty miejskie, a 8,5 miliona – na zadania dzielnicowe. Tak jak w latach poprzednich, w dzielnicy z najwyższą frekwencją – w ramach docenienia aktywności mieszkańców – zrealizowany zostanie dodatkowy projekt, tzw. Projekt „+1”.

Głosowanie rozpocznie się 17 czerwca, a zakończy 1 lipca. Wybierać projekty będzie można elektronicznie, za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl.

We wszelkich sprawach związanych z BO można kontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych pod numerem telefonu (58) 727 39 10 lub mailem bo@gdynia.pl.

powrót