Budżet obywatelski 2019 – czas na zmiany

04.02.2019
powrót

W tym roku procedura budżetu obywatelskiego rozpocznie się 15 lutego. Mieszkanki i mieszkańcy Gdyni do 18 marca będą mieli czas na przygotowanie i złożenie pomysłów na zmiany w swoim mieście. Na ich realizację zostanie przeznaczonych ponad 10 milionów złotych.

Tegoroczna edycja BO to nie tylko nowe pomysły na zmiany w Gdyni – zmienia się także sam budżet obywatelski. Gdynianie i gdynianki będą mogli zgłaszać zarówno projekty dzielnicowe, jak i miejskie – dotyczące wszystkich mieszkańców i mieszkanek lub obszaru większego niż tylko jedna dzielnica. Łączna pula środków na tegoroczną edycję BO to ponad 10 milionów złotych – na projekty dotyczące poprawy przestrzeni, inwestycje oraz – po raz pierwszy – na działania „miękkie”, np. związane z kulturą, edukacją, integracją społeczną. 1,5 miliona zł przeznaczone zostanie na projekty miejskie, a pozostałe 8,5 mln zł – na zadania w poszczególnych dzielnicach. Te ostatnie będą się dzielić na małe (do 10 tys. zł) i duże (do 90 proc. puli środków na dzielnicę).

BO 2019 w Gdyni to pierwsza tegoroczna procedura budżetu obywatelskiego na Pomorzu przeprowadzana w oparciu o nowe przepisy ustawowe. To także jeden z pierwszych w Polsce procesów tego typu, którego formuła będzie bardziej dyskusyjna, oparta o bezpośredni dialog z mieszkańcami i mieszkankami. Projekty miejskie – nowy poziom BO – będziemy przygotowywać w trakcie cyklu trzech sobotnich warsztatów. Wezmą w nich udział mieszkańcy i mieszkanki oraz miejscy urzędnicy, a wspólną pracę nad projektami poprzedzi diagnoza potrzeb. Podobnie jak składanie propozycji zadań dzielnicowych, zapisy na warsztaty oraz wspólne diagnozowanie potrzeb w skali całego miasta odbędą się między 15 lutego a 18 marca. Wybór projektów, które trafią do realizacji, nastąpi jak co roku w formie głosowania – odbędzie się ono między 17 czerwca a 1 lipca.

Wszystkie szczegóły na temat nowej edycji Budżetu Obywatelskiego 2019 pojawią się do 15 lutego na stronie http://bo.gdynia.pl.

Budżet Obywatelski – zapraszamy do zmieniania Gdyni!

Najważniejsze fakty o BO 2019

Nowy katalog projektów:

Projekty mogą mieć charakter inwestycyjny lub dotyczyć tzw. działań „miękkich”, np. z obszarów:

 • edukacji – np. warsztaty, zajęcia profilaktyczne, edukacja regionalna,
 • komunikacji i organizacji ruchu – np. drogi rowerowe, miejsca parkingowe, remonty jezdni, rozwiązania uspokajające ruch,
 • kultury – np. festiwale, festyny, zajęcia artystyczne, pokazy filmowe,
 • ochrony środowiska – np. pojemniki do segregacji odpadów, montaż paneli solarnych, kosze na psie odchody,
 • pomocy społecznej – np. działania na rzecz integracji społecznej, dopłaty do ciepłych posiłków,
 • przestrzeni publicznej – np. mała architektura, elementy dekoracyjne w przestrzeni, oświetlenie, zagospodarowanie placów i skwerów,
 • sportu i rekreacji – np. boiska, zajęcia sportowe, zakup ogólnodostępnego sprzętu do ćwiczeń,
 • zdrowia – np. badania profilaktyczne, edukacja prozdrowotna, montaż defibrylatorów,
 • zieleni miejskiej – np. nasadzenia drzew i krzewów, urządzanie parków, sadzenie trawników i łąk kwietnych.

Wszystkie projekty muszą spełniać zasadę ogólnodostępności.

Nie można zgłaszać projektów zakładających wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy sprzecznych z działaniami finansowanymi z budżetu miasta w poprzednich latach.


Inne ważne zasady tegorocznego procesu:

 • W BO może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni – bez ograniczeń wiekowych, także jeśli nie jest zameldowany/a lub nie ma polskiego obywatelstwa.
 • Projekty dzielnicowe składa się indywidualnie, na formularzu wniosku. Pod każdym takim wnioskiem muszą znaleźć się podpisy mieszkańców dzielnicy, której dotyczy projekt. Od tego roku ich liczba jest inna dla każdej dzielnicy i odpowiada max. 0,1 proc. mieszkańców. Najwięcej podpisów należy zebrać na Obłużu (19), najmniej na Babich Dołach (2).
 • Projekty miejskie wypracowywane są podczas cyklu 3 warsztatów z udziałem mieszkańców i mieszkanek oraz urzędników. Weźmie w nich udział max. 100 osób, spośród chętnych, którzy zgłoszą się od 15 lutego do 18 marca.
  Przed warsztatami wszyscy mogą zgłaszać potrzeby dotyczące miasta lub wstępne pomysły na miejskie projekty w ramach diagnozy potrzeb miejskich. Zapisy na warsztaty i diagnoza potrzeb prowadzone są przez stronę https://bo.gdynia.pl oraz bezpośrednio w Laboratorium Innowacji Społecznych (bo@lis.gdynia.pl, tel. 58 727 39 10).
 • Każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć dowolną liczbę projektów.
 • Wybór projektów do realizacji odbywać się będzie między 17 czerwca a 1 lipca, za pośrednictwem strony internetowej https://bo.gdynia.pl. W głosowaniu będzie można wskazać i uporządkować w kolejności ważności max. 5 projektów miejskich oraz 5 projektów w jednej, wybranej dzielnicy Gdyni.

Osoby niezameldowane i nie wpisane do rejestru wyborców będą mogły wziąć udział w głosowaniu po złożeniu oświadczenia o byciu mieszkańcem Gdyni.

 • Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski zostaną ogłoszone do 8 lipca.

Do realizacji trafią projekty o najwyższym poparciu, mieszczące się w puli środków przeznaczonych czy to dla dzielnicy, czy dla całego miasta. Aby projekt miejski mógł trafić do realizacji, musi na niego zagłosować co najmniej 1000 osób. W przypadku projektów dzielnicowych ten próg ustalono na 50 osób.

_____________________________________________________________________________________

Wsparcie przy tworzeniu projektów:

Przez cały okres składania projektów do gdyńskiego BO 2019 wsparciem służą pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych. Z myślą o autorach wniosków zaplanowano:

 • Dzień Otwarty w Laboratorium Innowacji Społecznych – sobota 16.02, godz. 10 – 16, siedziba LIS (ul. Żeromskiego 31)
 • Budżet Wieczorową Porą – punkt konsultacyjny w LIS w każdy poniedziałek i czwartek między 15.02 a 18.03 czynny do godz. 20.00,
 • Maraton Pisania Projektów z udziałem urzędników – sobota 9.03, godz. 10 – 16, Zwycięstwa 96/98, budynek IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (wejście od ul. Stryjskiej, dawna Pracownia LIS).

Poprzednie edycje BO w Gdyni

Pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego przeprowadzono w Gdyni w roku 2014. W głosowaniu wzięły udział 40 863 osoby, co oznacza że frekwencja wyniosła 17,1 proc. Do etapu głosowania zakwalifikowano 234 projekty, zaś do realizacji wybrano 41 zadań.

roku 2015 w Budżecie Obywatelskim do podziału było 4 597 797 złotych. Udział w głosowaniu na projekty wzięło 47 612 osób – 20 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród 179 projektów. Do realizacji wskazali 39 przedsięwzięć.

Edycja BO 2016 to 44 167 głosujących – ok. 18,49 procent uprawnionych gdynian. Do podziału było 5 203 543,65 797 złotych. Do realizacji wskazano 30 ze 141 projektów. Po raz pierwszy wprowadzono również premię dla tzw. „Projektu +1” – w dzielnicy, w której odnotowano najwyższą frekwencję w głosowaniu, ze środków miasta wskazano do realizacji jeszcze jeden projekt, w podziękowaniu za wyjątkową aktywność mieszkańców. W tej edycji były to Pustki Cisowskie – Demptowo.
W 2016 roku głosowaniu na Budżet Obywatelski po raz pierwszy towarzyszył też wybór projektów w ramach konkursu „Przyjazna Dzielnica”. Pula dla całego miasta wynosiła tu 550 000 zł (25 tys. na dzielnicę). Gdynianie wybrali 30 projektów.

roku 2017 w BO głosowało 36 525 osób – ok. 15,56 proc. uprawnionych mieszkańców Gdyni, którzy decydowali o puli 5 310 198 złotych. Spośród 132 projektów poddanych pod głosowanie do realizacji wybrano 31 oraz Projekt „+1”, tym razem w Orłowie. W ramach Przyjaznej Dzielnicy do realizacji wskazano 36 projektów.

roku 2018 BO miał nowy harmonogram: etap składania projektów przypadł na luty, a głosowanie – na czerwiec i początek lipca. Do podziału było dokładnie 5 898 400 zł. W głosowaniu udział wzięło 30 301 osób – 13,04 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania, którzy wybrali do realizacji 30 projektów. Dzielnicą z rekordową frekwencją – 42,7 procent proc. – okazały się Pustki Cisowskie – Demptowo, którym ponownie przypadł do realizacji dodatkowy projekt „+1”. W ramach Przyjaznej Dzielnicy wskazano 37 inicjatyw.

powrót

ZOBACZ WIĘCEJ

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.