Nowoczesne boisko piłkarskie i bieżnia, jakie oddano do użytku pod koniec ubiegłego roku przy Szkole Podstawowej nr 35, już służą mieszkańcom Witomina oraz najmłodszym trenującym w szkółkach sportowych. Dzięki grafikowi udostępnień chętni mają do boiska równy dostęp.

Boisko przy SP nr 35 // fot. Gdyńskie Centrum Sportu

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej na Witominie to jedno z działań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji, którym objęta jest zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja. Cel prowadzonych tu działań to m.in. aktywizacja mieszkańców – także poprzez sport – i tworzenie możliwości do integracji lokalnej społeczności.

Dlatego tak ważne jest, aby nowa infrastruktura służyła mieszkańcom, a także – aby boisko było regularnie wykorzystywane – i by wszystkie grupy zainteresowanych użytkowników miały do niego dostęp. Mowa tu o mieszkańcach (indywidualnych i w grupach nieformalnych), uczniach SP nr 35 w ramach zajęć sportowych oraz dzieciach w wieku od 5 do 12 lat – w ramach szkoleń sportowych zleconych jako zadania publiczne lokalnym stowarzyszeniom sportowym.

Docelowo z boiska będzie można korzystać w dwojaki sposób.

W określonych, niżej wskazanych godzinach – po wcześniejszej rezerwacji w systemie elektronicznym, który obowiązuje dla wszystkich miejskich boisk: www.edukacja.gdynia.pl/rezerwacje. Boisko będzie w nim ujęte jako boisko szkolne (z racji położenia na terenie szkoły i administrowania nim przez tę instytucję). Na swoje potrzeby może je zarezerwować każdy mieszkaniec na następujące godziny:

– poniedziałek: 20.00 – 21.00
– wtorek: 20.00 – 21.00
– środa: 20.00 – 21.00
– czwartek: 20.00 – 21.00
– piątek: 20.00 – 21.00
– sobota : 17.00 – 21.00
– niedziela : 17.00 – 21.00

W momencie publikacji artykułu system ten jeszcze nie został odblokowany. Zgodnie z informacją na ww. stronie – możliwość rezerwacji boisk nastąpi z początkiem marca.

Wolny dostęp do boiska, bez konieczności rezerwacji, jest natomiast możliwy:
– poniedziałek: w godz. 15.00 – 17.00
– wtorek: w godz. 15.00 – 17.00
– środa: w godz. 15.00 – 17.00
– czwartek: w godz. 15.00 – 17.00
– piątek: w godz. 15.00 – 17.00
– sobota: w godz. 12.00 – 17.00
– niedziela: od rana do godz. 17.00.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 20.00 z boiska korzystają stowarzyszenia sportowe na prowadzenie szkoleń dla dzieci (SI Arka – zajęcia dla chłopców i KSS Flauta – zajęcia dla dziewcząt).

W nadchodzących tygodniach boisko będzie stale oświetlone – od ok. godz. 17 (od zmroku) do godz. 21.

Administratorzy boiska będą przyglądać się, jak korzystają z niego poszczególne grupy i – jeśli okaże się to potrzebne – grafik będzie dostosowywany tak, aby był najbardziej optymalny dla wszystkich. Nie jest też wykluczone, że w okresie wiosenno-letnim, gdy z boiska będzie chciało korzystać więcej mieszkańców, czas jego dostępności zostanie wydłużony. Jednostki miejskie, SP nr 35 i Rada Dzielnicy analizują również możliwość organizowania dla mieszkańców dodatkowych stałych zajęć sportowo-ruchowych w ramach Gdyńskiego Poruszenia na tym właśnie obiekcie.

Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się swoimi uwagami bądź propozycjami usprawnień co do korzystania z nowego boiska i bieżni – zapraszamy do kontaktu:

W sprawie godzin funkcjonowania boiska i potencjalnej oferty zajęć sportowych można kontaktować się także z  Gdyńskim Centrum Sportu (sekretariat@gdyniasport.pl / 58 622 35 74) lub Radą Dzielnicy Witomino (rada.witomino@gdynia.pl / 58 624 75 55). 

Istotnym dla całej dzielnicy oraz dla miasta jest, aby sposób funkcjonowania nowego obiektu sportowego nie zwiększył ruchu na ulicy Nauczycielskiej bądź Uczniowskiej. Zorganizowane zajęcia sportowe prowadzone przez ww. stowarzyszenia na Witominie nie ulegają zwiększeniu, jeśli chodzi o ich liczbę, lecz część z nich zostaje przeniesiona z przeładowanego dotychczas boiska przy ul. Nauczycielskiej. Ponadto, rodzice przywożący dzieci na szkolenia zostaną zobligowani do parkowania aut na parkingu szkolnym przy SP nr 35, a poza nim – wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach. Działania w tym zakresie już są podejmowane.

Boisko jest dostępne dla mieszkańców do 28 lutego – z zastrzeżeniem, że system rezerwacji na moment publikacji artykułu jeszcze nie został odblokowany. Korzystanie z boiska po ww. dacie jest uzależnione od decyzji na szczeblu rządowym związanych ze stanem epidemii. Opisane w artykule zasady dostępności boiska należy traktować jako obowiązujące w okresie, gdy korzystanie z obiektu jest możliwe.

*****

Boisko przy szkole SP nr 35 zostało zrealizowane w ramach projektu Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej część dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót