Bądź Obywatelski – nakłania dzisiejszy napis w oknach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Nie przypadkowo! Dziś rozpoczyna się dziewiąta już edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego! Przez najbliższe cztery tygodnie warto pomyśleć o tym, jakie zmiany na poziomie miasta i najbliższych okolic są potrzebne. Projekty BO2022 można składać do 21 lutego włącznie!

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy i mieszkanki Gdyni decydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta. Dotąd do realizacji wskazanych zostało ponad 540 projektów, z czego 123 w ubiegłej edycji.

– Etap Budżetu Obywatelskiego, który właśnie rozpoczynamy, ma szczególne znaczenie. To właśnie Państwa zaangażowanie w przygotowanie projektów jest siłą napędową tego procesu. Ponad 540 pomysłów przekazanych dotąd do realizacji jest tego najlepszym dowodem. Zachęcam do składania wniosków, razem możemy wiele zdziałać – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Z myślą o tym, by zasady przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego maksymalnie odpowiadały na potrzeby gdynian i gdynianek każdego roku wprowadzane są mniejsze lub większe zmiany w regulaminie BO. Tak jest też i w tej edycji.

– Projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i działań miękkich, jak wydarzenia czy spotkania – to pozostaje bez zmian. W tym roku jednak rozszerzyliśmy Klimatyczny Budżet Obywatelski tak, by obejmował cały poziom projektów miejskich. To znaczy, że projekty dotyczące całego miasta powinny być poświęcone ochronie klimatu i środowiska. Dotyczyć zwiększenia ilości zieleni w mieście, zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz działań edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych w tych obszarach – mówi Lechosław Dzierżak, radny miasta.

Ponad 11 milionów złotych na pomysły mieszkańców

Na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania jest łącznie 11 054 272 zł. Środki te są podzielone na pulę miejską w wysokości 2 094 548 zł oraz pulę dzielnicową w wysokości 8 959 724 zł, która jest rozdysponowana pomiędzy 21 dzielnic Gdyni.

W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zarezerwowane jest na realizację projektów małych, a pozostałe 90% – na realizację projektów dużych.

Szacowany koszt realizacji projektów w dzielnicy może wynosić maksymalnie 15 000 zł w przypadku projektów małych oraz od 15 001 zł do 90% środków w puli dzielnicowej w przypadku projektów dużych.
Wartość zgłaszanego projektu miejskiego nie może przekraczać 1 miliona złotych.

Zgłaszanie projektów

Projekty można składać od 24 stycznia do 21 lutego. Każda gdynianka i każdy gdynianin może złożyć ich nieograniczoną liczbę dla dowolnej dzielnicy. Wszystkie projekty muszą spełniać wymóg ogólnodostępności.

Tak jak w poprzednich latach, pomysłodawcy wypełniają formularz, zbierają podpisy poparcia mieszkańców dzielnicy, której projekt dotyczy oraz ewentualnie załączają stosowane oświadczenia i zgody, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.

Szczegółowe informacje o BO2022 oraz formularze składania wniosków dostępne są na stronie internetowej bo.gdynia.pl. W zakładce „Poradnik BO” można znaleźć także praktyczne wskazówki dotyczące wypełnienia formularza wniosku.

Formularz projektu można złożyć:

– elektronicznie – wypełniając go w systemie, do którego we wskazanym terminie odsyła strona internetowa bo.gdynia.pl,

– osobiście – składając uzupełniony formularz:

1) w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31,

2) w recepcji centrum sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza 49w godzinach pracy tych instytucji.

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”,

– przez skrzynkę podawczą ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ – wybierając formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

O złożeniu wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia.

Pomoc w przygotowaniu projektów

Przy wypełnianiu wniosków pomysłodawcy mogą korzystać z pomocy specjalistów Laboratorium Innowacji Społecznych oraz urzędników zajmujących się weryfikacją i realizacją projektów.

Warto wziąć udział w jednym z otwartych spotkań – m.in. Budżetu Wieczorową Porą, Maratonów Pisania Projektów (w tym dla seniorów), Dnia Otwartego BO oraz Dnia Otwartego BO dla Młodzieży. Szczegółowe informacje o wydarzeniach zostaną opublikowane niebawem na stronie www.bo.gdynia.pl oraz na profilu Facebook Budżetu Obywatelskiego.

W razie pytań i wątpliwości można także skontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych, tel. 58 727 39 10, email: bo@gdynia.pl. Dane kontaktowe do wydziałów i jednostek miasta dostępne są natomiast na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl.

Weryfikacja projektów

Złożone projekty zostaną skierowane do weryfikacji – najpierw ogólnej (inaczej formalnej), potem merytorycznej, w tym  weryfikacji lokalizacji (tylko w przypadku projektów inwestycyjnych) oraz techniczno-finansowej analizy).

Etap weryfikacji projektów będzie trwał do 24 czerwca 2022. Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania zostanie opublikowana w lipcu.

powrót