Będzie miał pięć kondygnacji i będzie w całości dostosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Kolejny gdyński budynek komunalny bez barier – przy ul. Turkusowej, zaprojektuje arch. Andrzej Kryske K.A.S.P. Studio Projektowe z Poznania. Umowa z wyłonionym w przetargu projektantem została podpisana w piątek, 28 maja. Efekty jego pracy poznamy w ciągu ośmiu miesięcy.

Od lewej: Andrzej Kryske z K.A.S.P. Studio Projektowe z Poznania i Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych, po podpisaniu umowy // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Komunalny budynek bez barier to miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, seniorom czy potrzebującym wsparcia. To miejsce, które poza zaspokojeniem ważnej potrzeby, jaką jest potrzeba mieszkaniowa, daje też – co równie istotnie – możliwość utrzymania i podtrzymania samodzielności, pozostania w warunkach domowych mimo problemów zdrowotnych. To bardzo ważne dla ogólnej kondycji osoby zależnej czy chorującej: jak najdłużej móc przebywać w miejscu, które daje poczucie przynależności i bezpieczeństwa.

Dlatego powiększamy komunalny zasób mieszkaniowy właśnie o lokale przyjazne osobom z niepełnosprawnościami czy seniorom: o mieszkania dostępne także wtedy, gdy mieszczą się na wyższych piętrach. Zbudowany przy ul. Dickmana 30 i właśnie zasiedlany pierwszy gdyński budynek komunalny bez barier spełnia wszystkie wymagania, jeśli chodzi o szeroko rozumianą dostępność. Taki sam blok stanie przy ul. Turkusowej, a jego projektowanie właśnie się rozpoczyna, ponieważ podpisana została umowa z wyłonionym w przetargu projektanteminformuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Tworzymy zasób, dzięki któremu będziemy mogli znaleźć ofertę także dla osób z niepełnosprawnościami, oczekujących na mieszkanie komunalne.

Wyłoniony w przetargu wykonawca toK.A.S.P. Studio Projektowe. Na przygotowanie projektu budynku bez barier ma nieco ponad osiem miesięcy.

Komunalny blok bez barier przy ul. Turkusowej ma liczyć pięć kondygnacji, a łączna powierzchnia działek, które ma objąć nowa inwestycja, to ok. 2700 m kw. Wszystkie mieszkania i wszystkie części wspólne, z których będą korzystać mieszkańcy, będą dostępne dla osób o różnym stopniu sprawności.
Mieszkania zostaną zaprojektowane tak, by w razie potrzeby, bez dużych nakładów, wyposażyć je w poręcze i uchwyty przydatne osobom z niepełnosprawnościami. Kolorystyka części wspólnych uwzględni potrzeby osób słabo widzących, wokół budynku pojawić się ma nawierzchnia samonaprowadzająca.

Mieszkania będą miały balkony lub loggie, a te zlokalizowane na parterze – tarasy. Lokatorzy korzystać będą z pomieszczenia wspólnego. O jego funkcji, regulaminie oraz wyposażeniu mieszkańcy zdecydują wspólnie, gdy się wprowadzą.

Przy budynku natomiast urządzony zostanie teren zielony. Projekt powinien zakładać zachowanie i ochronę w trakcie prac rosnących drzew, a jeśli będzie to konieczne – ich przesadzenie. Co więcej, w grę wchodzić mogą: nasadzenia dużych drzew, założenie ogrodów deszczowych, wprowadzenie pnączy na ścianach budynku. Pojawią się siedziska i elementy służące spotkaniom, możliwie aktywnej rekreacji, realizacji pasji i zacieśnianiu więzi.

Ważną funkcją gdyńskich bloków komunalnych bez barier jest powiększenie obecnej w gdyńskim systemie pomocy społecznej  środowiskowych formy wsparcia. Przy ul. Dickmana znalazła się placówka opiekuńczo-wychowawcza; przy ul. Turkusowej mieścić się będzie mieszkanie chronione: bezpieczne lokum dla niesamodzielnych osób starszych i miejsce pracy dla trojga opiekunów.

W 28 gdyńskich mieszkaniach chronionych i wspieranych dobre miejsce znajdują 94 osoby. Ich stan zdrowia nie pozwala na pełną samodzielność, ale dzięki wsparciu specjalistów, we właściwych warunkach mogą pozostać w domu, nie korzystać ze wsparcia całodobowego. Po latach stałego rozwijania w Gdyni tej formy wsparcia nie mamy wątpliwości, że to wartościowy sposób na podtrzymanie samodzielności, umiejętności, stworzenie możliwości funkcjonowania w społeczności – podkreśla Katarzyna Stec, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. – Każda możliwość wzmocnienia tego zasobu jest cenna. Mieszkanie, które będziemy mieli do dyspozycji przy ul. Turkusowej będzie pierwszym w nowo powstającym budynku. Przy jego projektowaniu cenne będzie doświadczenie, które mamy.

powrót