Wiosną przyszłego roku rozpocznie się budowa bezpiecznego i wygodnego połączenia pieszego między Oksywiem górnym i dolnym, czyli realizacja kolejnej inwestycji zapisanej w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni. Już teraz natomiast zaczynają się prace przygotowawcze, polegające na uporządkowaniu terenu pod przyszłe prace.

Między ul. Żeglarzy a planowaną ul. Nową Zieloną powstanie bezpieczne i wygodne przejście, które scali Oksywie // fot. LIS

Oksywie to największy z sześciu gdyńskich obszarów rewitalizacji. Podczas konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji jedną z ważniejszych potrzeb, na które zwracali uwagę mieszkańcy, okazało się usprawnienie poruszania się pomiędzy dwoma tarasami dzielnicy. By dostać się z ul. Bosmańskiej (w górnej części Oksywia) na ul. Śmidowicza ( w dolnej) trzeba albo jechać autobusem przez teren dawnej wsi Oksywie, albo decydować się nie niezbyt komfortowe – zwłaszcza po zmroku – przejście przez lasek między ul. Żeglarzy a planowaną ul. Nową Zieloną. Mieszkańcy mówili więc że, skoro już korzystają z tej drogi, dobrym rozwiązaniem byłoby uporządkowanie jej i stworzenie tu bezpiecznego, wygodnego przejścia.

Zadanie wpisano do GPR. Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla połączenia pieszego Oksywia górnego i dolnego oraz zagospodarowania parku leśnego między ulicami Bosmańską a Śmidowicza wyłoniono w konkursie.

W pierwszej połowie przyszłego roku ma się rozpocząć realizacja inwestycji, która scali dzielnicę. Temu samemu celowi służy też, zakończona w zeszłym roku, przebudowa budowa ul. Makowskiego wraz ze schodami prowadzącymi do ul. Arciszewskich oraz – trwająca właśnie – budowa chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich.

Teraz rozpoczynają się przygotowania polegające m.in. na uporządkowaniu terenu między ul. Bosmańską a Żeglarzy. Projektowi poświęcono wiele uwagi bo ważne było, by jego realizacja w możliwie minimalnym stopniu ingerowała w otoczenie. Podczas prac w terenie okazało się jednak, że wiele rosnących tu drzew jest martwych – i już w tej chwili zagrażają pieszym. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano o usunięciu martwych drzew.

Między ul. Żeglarzy a planowaną ul. Nową Zieloną powstanie bezpieczne i wygodne przejście, które scali Oksywie // fot. LIS

Przebieg przyszłego przejścia wyznaczono tak, by trasa nie kolidowała z żadnym dużym rosnącym tu drzewem. Zdrowy drzewostan w rejonie inwestycji zostaje zachowany. Niezbędne natomiast jest usunięcie z najbliższej okolicy przejścia drzew młodszych i podrostów, co – ze względu na niewielkie rozmiary – nie wymaga zgody administracyjnej.

„Ścieżka na skróty”, jak o tym miejscu mówią mieszkańcy Oksywia, to najkrótsze przejście pomiędzy projektowaną ul. Nową Zieloną, a Żeglarzy. Biegnie wzdłuż koryta wyżłobionego przez wodę deszczową. Po zagospodarowaniu, dzięki oświetleniu i zastosowaniu nawierzchni mineralnych, poprawi się wygoda i bezpieczeństwo pieszych. Ze względu na znaczne nachylenie terenu zaprojektowano schody, a obok ścieżkę o łagodniejszym nachyleniu. Zaplanowano też placyk rekreacyjny i rozmieszczone co 50-60 m miejsca odpoczynku – ławki i przysiadaki.

Przetarg na rozpoczęcie prac porządkowych już został ogłoszony. Termin ich przeprowadzania upływa w lutym 2023 roku.

powrót