Mieszkańcy objętego rewitalizacją fragmentu Witomina, w szczególności pięciu bloków: Nauczycielska 4, Widna 3, Chwarznieńska 4, 6 i 8 mogą zapoznać się ze szczegółami nowej aranżacji zieleni na międzyblokowym placu. To kolejny etap przygotowania inwestycji zapisanej w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Wizja nowego zagospodarowania placu przy blokach Nauczycielska 4, Widna 3, Chwarznieńska 4, 6 i 8 na Witominie // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Wizja nowego zagospodarowania placu przy blokach Nauczycielska 4, Widna 3, Chwarznieńska 4, 6 i 8 na Witominie // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Konsultacje z mieszkańcami rewitalizowanego fragmentu dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja w sprawie zmian na placu między ulicami Widną, Nauczycielską i Uczniowską rozpoczęły się pod koniec 2020 roku. Kilka miesięcy później, latem 2021, opublikowany został pokonsultacyjny raport, w którym zaprezentowano przyjętą do dalszych prac koncepcję zmian na wspomnianym terenie.

Zgodnie z nią, wjazd na plac między blokami możliwy będzie tylko od strony ulicy Widnej: to uniemożliwi przejazd tranzytem, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo na osiedlu. Cały omawiany obszar stanie się strefą zamieszkania – piesi będą tu mieli pierwszeństwo przed pojazdami i będą mogli poruszać się swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni.

Teren między blokami dziś // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Teren między blokami dziś // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych

Koncepcja nowego zagospodarowania dla ul. Nauczycielskiej zakłada nasadzenia zieleni niskiej i średniej oraz urządzenie trzech ogrodów deszczowych. Pojawią się ławki z oparciami i podłokietnikami, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz dwa batuty.

Zostaną wyznaczone miejsca parkingowe, a wiatę śmietnikową stojącą obecnie w centralnym punkcie placu zastąpią dwie w pobliżu bloków.

– Koncepcja, na podstawie której powstanie projekt budowlany, daje szansę na zamienienie przestrzeni między blokami w osiedlowy plac z prawdziwego zdarzenia: zielony, estetyczny i dostosowany do potrzeb osób w różnym wieku, o różnej sprawności i różnych potrzebach. Zależy nam na stworzeniu miejsca, które będzie zachęcało mieszkańców do wyjścia z domu i do wspólnego spędzania czasu – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Temu sprzyjać będzie ograniczenie ruchu samochodowego oraz zagospodarowania przestrzeni: mała architektura i zieleń. Co ważne, organizacja ruchu w tym miejscu jest już docelowa, rozwiązanie uniemożliwiające tranzytowy przejazd między blokami nie ulegnie zmianie.

Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe nad przygotowaniem dokumentacji budowlanej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. I to jest odpowiedni moment, aby przedstawić mieszkańcom dopracowany w bieżącym roku projekt zieleni i małej architektury. 

– Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem i rozmowy o tym, jak zmieni się Państwa okolica – mówi Danuta Styk, radna miasta, członkini gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. – Z przygotowanych dokumentów można dokładnie dowiedzieć się, jak zostanie zaaranżowana ta przestrzeń i jakie nowe rośliny pojawią się na międzyblokowym placu. Realizacja projektu wprowadzi na Witomino zupełnie nową jakość.

Materiały informacyjne są załącznikami do tekstu. Można też się z nimi zapoznać podczas dyżuru pracownika LIS w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w SPOT Młodorośli, Widna 8:

  • w środę, 21 grudnia br., w godz. 14.30-17.30,
  • w styczniu 2023 r. w każdy czwartek w godz. 14.30-17.30.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót