Około trzech czwartych uczestników zakończonych konsultacji społecznych chce zmian w organizacji ruchu na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej. Po zapoznaniu się z raportem podsumowującym, prezydent Gdyni zadecydował o podjęciu pierwszych działań jeszcze w tym roku.

ul. Maurycego Beniowskiego, ul. Kapitańska, fot. Aleksander Trafas

Konsultacje społeczne o organizacji ruchu w rejonie ulic M. Beniowskiego i Kapitańskiej na Grabówku trwały od 24 listopada do 8 grudnia 2017. Zorganizowało je Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni. Pomysł wyszedł od Rady Dzielnicy Grabówek, do której zgłaszali się mieszkańcy z prośbą o zwiększenie bezpieczeństwa i upłynnienie ruchu na obu ulicach. Pod ocenę uczestników konsultacji poddano pięć wariantów organizacji ruchu. Jeden z nich zakładał pozostawienie dotychczasowego ruchu dwukierunkowego, pozostałe – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego (na różnych odcinkach i w różnych kierunkach).

345 formularzy, ponad 80 uczestników spotkań konsultacyjnych

Zainteresowanie konsultacjami było bardzo duże. Na dwa spotkania informacyjne przyszło ponad 80 osób, a aż 345 mieszkańców złożyło formularz z uwagami (większość z nich przez Internet).

– Ten odzew bardzo nas cieszy bo pokazuje, że mieszkańcom Gdyni leżą na sercu sprawy ich najbliższego sąsiedztwa – przyznaje Katarzyna Gruszecka – Spychała, wiceprezydent Gdyni. – Otrzymany przez nas materiał w postaci formularzy czy uwag zgłoszonych na spotkaniach dał nam solidne podstawy do pracy i zaproponowania zmian, które odpowiadają na faktyczne potrzeby mieszkańców Grabówka. Informacje o przebiegu konsultacji dotarły do większości mieszkańców rejonu. W zasadzie wszyscy mogli wyrazić swoje zdanie.

Uwagi pisemne składali przede wszystkim mieszkańcy najbliższej okolicy, głównie ulic Kapitańskiej, Beniowskiego, Demela i Denhoffa.
Miejsce zamieszkania miało duży wpływ na wyrażane opinie. – Najmniejszą potrzebę wprowadzenia zmian widziały osoby z ul. Beniowskiego (ok. 62 proc. poparcia), a największą z ul. Kapitańskiej (76 proc.). Najwięcej zwolenników zmian było wśród osób mieszkających poza rejonem objętym konsultacjami – mówi Joanna Jaczewska, koordynatorka konsultacji społecznych na Grabówku.

Konsultacje społeczne na Grabówku, fot. Aleksander Trafas

Większość uczestników konsultacji zauważała podobne problemy. Zwracano uwagę na potrzebę poprawienia płynności ruchu samochodowego i bezpieczeństwa, jak również zwiększenia liczby miejsc do parkowania. Odpowiedzi na pytanie „co konkretnie trzeba zrobić”, były już jednak bardzo rozbieżne. Żaden z przedstawionych w trakcie konsultacji wariantów organizacji ruchu nie zyskał poparcia ponad połowy mieszkańców. Jedynie w przypadku propozycji wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Kapitańskiej w stronę Chyloni, a Beniowskiego w stronę centrum, liczba przeciwników i zwolenników była bliska równowagi. Pozostałe propozycje miały więcej przeciwników niż zwolenników. W tej sytuacji trudno było podjąć decyzję, która zadowoliłaby wszystkich. Przygotowano jednak rozwiązanie starające się godzić różne interesy.

Pogodzenie sprzeczności

Prezydent Gdyni, po zapoznaniu się z raportem i sugestiami Zarządu Dróg i Zieleni, zdecydował o wyborze wariantu, który został stosunkowo najlepiej oceniony przez uczestników konsultacji. Wprowadzanie zmian zostanie jednak rozłożone na dwa etapy. Na początku ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony tylko na ul. Kapitańskiej – od pl. Neptuna do ul. Grabowo (w stronę Chyloni). Ruch na ul. Beniowskiego będzie się na razie odbywał tak jak obecnie. Zachowana zostanie także dotychczasowa trasa autobusu linii 102.
 Po wdrożeniu nowej organizacji ruchu sytuacja będzie monitorowana. Jeżeli obserwacje wskażą konieczność podjęcia dalszych działań, zostanie zrealizowany etap drugi, czyli wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Beniowskiego od ul. Grabowo do pl. Neptuna – mówi Roman Witowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
Tym samym, jak tłumaczą przedstawiciele ZDiZ, zwiększy się płynność przejazdów, a obecne problemy związane z nieprzepisowym parkowaniem powinny być mniej dotkliwe. Dzięki montażowi fizycznych elementów spowalniających ruch – takich jak wyniesione przejścia dla pieszych i progi zwalniające – kierowcy samochodów będą jeździć wolniej. Wzrośnie więc bezpieczeństwo różnych uczestników ruchu.

– Prezydent Gdyni zobowiązał Zarząd Dróg i Zieleni do wdrożenia postulatów mieszkańców jeszcze w tym roku. Choć nie wszystkie potrzeby lokatorów ulic Kapitańskiej, Beniowskiego i okolic zostaną zaspokojone od razu, to wprowadzone rozwiązania są temu najbliższe – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. – Kwestia rozwiązania problemów związanych z brakiem miejsc parkingowych zostanie przeanalizowana odrębnie. Mamy świadomość, że dziś to duża bolączka mieszkańców i trzeba szukać skutecznych rozwiązań. Pod uwagę będziemy brać tereny, na których miasto może inwestować, a terminy realizacji będą zależeć od środków finansowych miasta.

powrót