Już wiadomo, nad którym z dwóch wariantów zmian przestrzeni w rewitalizowanej części Witomina – pomiędzy ulicami Widną, Nauczycielską i Uczniowską – będą toczyły się dalsze prace. Po zakończeniu pierwszego etapu konsultacji z mieszkańcami i po przeanalizowaniu wyników wypełnionych ankiet kolegium prezydenta zdecydowało, że projekt budowlany będzie uwzględniał wjazd na ten teren od ul. Widnej.

Teren pomiędzy blokami: Chwarznieńska 4, 6, 8 oraz Nauczycielska 4 i Widna 3 czekają zmiany // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Jednym z zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla zachodniej części byłej dzielnicy Witomino – Radiostacja są zmiany przestrzeni wewnątrz osiedla, dzięki którym poprawi się ich estetyka, wygoda korzystania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników najmniej chronionych. Mowa tu o pieszych.

Miejscem, które taką metamorfozę przejdzie, będzie teren pomiędzy blokami: Chwarznieńska 4, 6, 8 oraz Nauczycielska 4 i Widna 3.

O to, jak ta metamorfoza powinna wyglądać, zapytaliśmy osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie. Ponieważ w obecnej sytuacji nie mogliśmy zorganizować spotkania, podczas którego byłaby okazja do rozmowy, do skrzynki pocztowej każdego mieszkania w tej części Witomina trafiła ankieta. Można też było wypełniać ją online – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Poprosiliśmy w niej o wybranie spośród dwóch propozycji zmian, była też możliwość opowiedzenia się za pozostawieniem tego rejonu w obecnym stanie. Zdecydowana większość mieszkańców jest jednak za zmianami. Biorąc pod uwagę wyrażone opinie, kolegium prezydenta zdecydowało, że dalsze prace będą dotyczyły wariantu uwzględniającego wjazd na teren między blokami Chwarznieńska 4, 6, 8 oraz Nauczycielska 4 i Widna 3 tylko od strony ul. Widnej.

Cel to przecięcie w tym miejscu tranzytu, co pozwoli ograniczyć ruch samochodów i zmienić przestrzeń w miejsce kameralne i przyjazne użytkownikom.

W ankiecie zapytaliśmy mieszkańców o największe mankamenty tego miejsca. Wśród wymienianych najczęściej była wiata śmietnikowa na środku placu, za mała liczba miejsc postojowych oraz brak zieleni i małej architektury – informuje Monika Listwoń z Działu Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Projekty zmian, które przedstawiliśmy do konsultacji, zakładają nasadzenia: zieleń niską, krzewy i drzewa, ale także urządzenie ogrodów deszczowych. Te propozycje przypadły mieszkańcom do gustu. Wiatę śmietnikową stojącą w centralnym punkcie placu zastąpią dwie w pobliżu bloków. Projektanci zapewniają też, że istniejąca liczba miejsc postojowych nie ulegnie zmniejszeniu.

Mieszkańcy wskazali największe trudności i niedogodności przestrzeni między ul. Nauczycielską, Uczniowską i Widną // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Co ważne, wypełnione przez mieszkańców ankiety analizowane są nie tylko ilościowo, ale także jakościowo. – Teraz pracujemy z projektantami nad uwzględnieniem maksymalnej możliwej liczby zgłoszonych uwag. Będą miały odzwierciedlenie na kolejnym etapie prac, czyli w projekcie budowanym – podkreśla Barbara Marchwicka, kierownik sekcji użytkownika Działy Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Gdy prace nad projektem będą zaawansowane, jeszcze przed uzgodnieniami branżowymi wrócimy do mieszkańców, by mogli poznać szczegóły zmian w ich najbliższym sąsiedztwie.

Proponowane zmiany są przedstawione na rysunkach przygotowanych przez projektantów z Pracowni A2P2 Architecture&Planning; stanowią załączniki do tekstu.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót