Zaczyna się budowa polan rekreacyjnych na Oksywiu i Babich Dołach: miejsc dających wiele możliwości ciekawego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji podpisał właśnie umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu.

Rewitalizacja podnosi jakość życia; działania inwestycyjne czynią przestrzeń atrakcyjną i przyjazną dla użytkowników. Takie zmiany zachodzą właśnie na Oksywiu i Babich Dołach, dwóch z sześciu gdyńskich obszarów rewitalizacji. W katalogu działań zapisanych dla obu dzielnic znajduje się m.in. zagospodarowanie polan rekreacyjnych na Oksywiu i Babich Dołach tak, by wypoczynek był tam jeszcze przyjemniejszy.

– Dziś mam dla gdynian dobrą wiadomość: właśnie podpisałem z wykonawcą umowę na budowę polan przy ul. Rybaków i Osada Rybacka co oznacza, że przystępujemy do realizacji kolejnych przedsięwzięć oczekiwanych przez lokalną społeczność – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Zagospodarowanie już teraz popularnych terenów zachęci do jeszcze częstszego spędzania wolnego czasu w tej części Gdyni, w otoczeniu zieleni, blisko plaży i wód zatoki. Rewitalizacja to także wykorzystywanie potencjału danych miejsc, podkreślanie ich dobrych stron. Oksywie i Babie Doły to dzielnice już lubiane przez mieszkańców innych części Gdyni. Jestem przekonany, że po zakończeniu prac na polanach będą z nich chętnie korzystać – tak jak chętnie korzystają z wygodnego dojazdu na plażę Babie Doły, który powstał właśnie w ramach rewitalizacji dzielnicy.

Umowę w sprawie budowy polan rekreacyjnych podpisał Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji // fot. Aleksander Trafas

Wyłoniony w przetargu wykonawca robót budowlanych na obu polanach to Krzysztof Polakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GREEN POLAND Krzysztof Polakowski. Wartość umowy na budowę plany na Oksywiu to 346 552,50 zł brutto, na Babich Dołach – 458 396,40 zł brutto.
Przewidziany do zagospodarowana obszar na Babich Dołach liczy 6286 m kw, na Oksywiu: 5570 m kw.

Elżbieta Sierżęga, radna miasta Gdyni i wiceprzewodnicząca gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji przypomina, że projekty zagospodarowania polan powstawały w efekcie rozmów i konsultacji z mieszkańcami. – To przedsięwzięcie ważne dla mieszkańców i przez nich oczekiwane dlatego istotne, by realizacja odpowiadała ich oczekiwaniom – podkreśla Elżbieta Sierżęga. – Włączanie lokalnej społeczności w projektowanie zmian to ważny wyróżnik gdyńskiej rewitalizacji. W planowanie zmian na polanach w obu dzielnicach mieszkańcy bardzo mocno się zaangażowali. Ta chęć działania na rzecz swojej dzielnicy bardzo cieszy.

W spotkaniach z mieszkaniami uczestniczyła Marika Domozych – radna miasta Gdyni, przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii. – Miejsc z potencjałem takim, jaki mają polany w północnych dzielnicach, jest w Gdyni wiele. W wybranych lokalizacjach powstają miejsca piknikowe, strefy odpoczynku na świeżym powietrzu – przypomina Marika Domozych. – W czasie spotkań z mieszkańcami Oksywia i Babich Dołów często padało zastrzeżenie, by przy zagospodarowaniu polan nie stracić ich naturalnego charakteru i by zachować funkcje, jakie przez lata polany pełniły. Przygotowane projekty spełniają te oczekiwania. Co ważne, oba miejsca będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tak, by każdy mógł korzystać z nowego zagospodarowania w sposób bezpieczny i przyjazny.

Polana na Oksywiu // fot. Aleksander Trafas

Na Oksywiu powstanie punkt widokowy: jako utwardzony, podłużny plac z ławkami na środku i przy obrzeżu. W środkowej części polany znajdzie się główny trawnik wielofunkcyjny: łąka otoczona niską zielenią oraz miejsce na palenisko. Północna część klifu to strefa zabaw dla dzieci oraz urządzenia street workout dla dorosłych. W południowej części polany, przy ścieżce pieszej z możliwością wjazdu pojazdów służb porządkowych, zlokalizowano strefę technicznej obsługi polany (wiata przysłaniająca toalety przenośne z zadaszoną wiatą na drewno, stojaki na rowery). Układ komunikacyjny na polanie powiązano z istniejącymi ciągami; opracowano go na podstawie tego, jak dziś poruszają się użytkownicy tego terenu. Przy zejściu na plażę i schodach terenowych zainstalowane mają być dodatkowe stojaki na rowery. Projekt zakłada też ścieżkę na terenie młodego zagajnika w północnej części polany.

Projektowany układ ścieżek na polanie na Babich Dołach przewiduje układ komunikacyjny zgodny z aktualnym i naturalnym sposobem poruszania się tu ludzi, uwzględnia też układ już istniejący na terenach do niej przylegających. Dzieli teren na strefy o różnych rodzajach aktywności. W części północnej i środkowej zlokalizowano trawnik wielofunkcyjny, miejsce na palenisko, w pobliżu którego usytuowano stół piknikowy. W zachodniej i południowej części polany zlokalizowano strefę zabaw z dziećmi oraz urządzenia street workout.

Polana na Babich Dołach. Fot. // materiały Laboratorium Innowacji Społecznych
Polana na Babich Dołach. Fot. // materiały Laboratorium Innowacji Społecznych

Termin zakończenia prac to koniec tego roku, ale jak mówi wykonawca – dołoży starań, by zdążyć do początku grudnia – i ograniczyć ryzyko opóźnień spowodowanych pogodą.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt polany na Oksywiu // Opracowanie Laboratorium innowacji Społecznych na podstawie projektu ZP-Ekoprojekt Zbigniew Proskura
Projekt polany na Oksywiu // Opracowanie Laboratorium innowacji Społecznych na podstawie projektu ZP-Ekoprojekt Zbigniew Proskura
Projekt polany na Babich Dołach // Opracowanie Laboratorium innowacji Społecznych na podstawie projektu ZP-Ekoprojekt Zbigniew Proskura
Projekt polany na Babich Dołach // Opracowanie Laboratorium innowacji Społecznych na podstawie projektu ZP-Ekoprojekt Zbigniew Proskura
powrót