Spacer po zrewitalizowanym osiedlu Zamenhofa - Opata Hackiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
Spacer po zrewitalizowanym osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Kilkudziesięciu samorządowców z całego Pomorza przyjechało do Gdyni, by rozmawiać o rewitalizacji: dowiedzieć się o naszych doświadczeniach i zobaczyć na miejscu efekty prac, wymienić się spostrzeżeniami na temat dotychczas przeprowadzonych działań i zapoznać się z wyzwaniami, jakie niesie nowa perspektywa unijnego dofinansowania. Wizyta studyjna, organizowana przez zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa do środy.

Działania rewitalizacyjne z dofinansowaniem unijnym – infrastrukturalne i społeczne – prowadzone są w szeregu pomorskich miast i gmin. Teraz, gdy obecny okres finansowania powoli dobiega końca, przychodzi z jednej strony czas na podsumowania, z drugiej – na opracowanie kolejnych programów rewitalizacji, uwzględniających wytyczne Komisji Europejskiej dla nowej perspektywy finansowej.

– Nasz samorząd wspiera rewitalizację środkami Regionalnego Programu Operacyjnego od 2007 roku, czyli od 15 lat. Mając na uwadze doświadczenia okresu programowania 2007-2013 oraz 2014-2020 przystąpiliśmy do opracowania programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Podjęliśmy decyzję o kontynuacji rozwiązań w zakresie rewitalizacji, przy czym środki finansowe będą rozdysponowane między pięć priorytetów – mówił Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

W poniedziałek otworzył w Gdyni trzydniowe spotkanie samorządowców z całego Pomorza, którego tematem jest właśnie rewitalizacja. W programie wizyty studyjnej, poza częścią szkoleniowo-warsztatową, znalazły się także spacery po wszystkich sześciu gdyńskich obszarach rewitalizacji, odwiedziny w Przystaniach oraz Młodzieżowym Centrum Innowacji i Designu Wymiennikownia.

– Intencją naszego spotkania jest też rozmowa o kluczowych elementach nowego programu, szczególnie ważna dla reprezentantów miast, którzy nie mają za sobą doświadczenia prowadzenia projektów rewitalizacyjnych. Główną ideą jest bowiem kontynuacja działań – podkreślił  Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W Gdyni działania rewitalizacyjne – zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla sześciu obszarów – prowadzone są od roku 2017. Prace na trzech z nich realizowane są z unijnym dofinansowaniem.

– Wzgórze Orlicz-Dreszera, osiedle Meksyk, osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego, Oksywie, Witomino, Babie Doły to sześć gdyńskich obszarów rewitalizacji. Obszarów, w których przez ostatnie lata, dzięki wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji, zmieniło się bardzo wiele. Skala interwencji miasta była bardzo różna, dostosowana do lokalnych okoliczności i przede wszystkim dostosowana do tego, czego życzyli sobie mieszkańcy. Dzięki temu już dziś widzimy, jak wzrosła jakość życia choćby na Chyloni, na dwóch obszarach rewitalizacji, czyli na Meksyku i osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego; widzimy zmiany postępujące na Oksywiu i Witominie – zauważył Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

O specyfice gdyńskich działań mówił podczas poniedziałkowego spotkania otwierającego trzydniową samorządowców w Gdyni. Przypomniał, że pierwsze społeczne działania rewitalizacyjne podjęto w Gdyni niemalże 15 lat temu na osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego, gdzie do zmian we wspólnej przestrzeni i projektowania tego, jak miałoby osiedle wyglądać, włączano mieszkańców. Efekt tego wieloletniego zaangażowania to całkowicie przebudowana i odnowiona przestrzeń między blokami, którą w poniedziałek, odwiedzili goście z Pomorza.

Spacer po zrewitalizowanym osiedlu Zamenhofa - Opata Hackiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
Spacer po zrewitalizowanym osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

– Jestem pod wrażeniem; zresztą Gdynia zawsze była dla nas dobrym przykładem dobrych rozwiązań. Oglądamy, podziwiamy i naśladujemy. Myślę, że kompleksowa rewitalizacja daje efekt – przyznawał Jan Tadeusz Wilk, zastępca burmistrza Malborka. – W spotkaniu w Gdyni uczestniczy prawie 60 osób: od Słupska po Malbork, Kwidzyn, Sztum. Wymieniamy się poglądami, podpowiadamy sobie rozwiązania. Cieszę się, że możemy na miejscu zobaczyć jak wyglądają efekty zmian.

Podczas spaceru po zrewitalizowanym osiedlu Zamenhofa-Opata Hackiego samorządowcy dowiedzieli się o zakresie zmian i przebiegu prac, jakie przeprowadzono w tym miejscu, a w trakcie spotkania w Przystani Opata Hackiego 33 rozmawiano o działaniach społecznych przygotowanych dla mieszkańców. Goście nie kryli zainteresowania procesem włączającym i angażującym lokalną społeczność, byli też pod wrażeniem zmian infrastrukturalnych na osiedlu ZOH. Podobnie, z uznaniem spotkała się budowa przestrzeni publicznych na osiedlu Meksyk.

W planie na poniedziałek były też odwiedziny Młodzieżowego Centrum Innowacji i Designu Wymiennikownia na Chyloni. Miejsce dla młodych ludzi (13-35 lat), którzy współtworzą jego ofertę, okazało się dla gości wyjątkowo interesujące. Obchodząca właśnie swoje ósme urodziny Wymiennikownia przyciągnęła znaczną uwagę, dużą ciekawość wzbudziła zasada edukacji międzyrówieśniczej, na jakiej WM działa.

– To kolejne spotkanie, w którym uczestniczę w ramach projektu rewitalizacji – dodaje Tadeusz Błędzki, zastępca prezydenta Starogardu Gdańskiego. – Taka wizyta studyjna daje nam porównanie. Spotkanie się z mieszkańcami danych miejscowości pozwala nam zreflektować niektóre inwestycje, ale także i działania społeczne. Taka wizyta jest zdecydowanie korzystna w perspektywie nie tylko naszej miejscowości, ale także całego Pomorza.

Dziś w programie wizyty pomorskich samorządowców są m.in. spacery po rewitalizowanych Oksywiu oraz Babich Dołach. W środę dowiedzą się o działaniach społecznych opracowanych specjalnie dla mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera, odwiedzą też Witomino. O zmianach, jakie zachodzą na gdyńskich obszarach rewitalizacji, mówią pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki miejskiej koordynującej proces.

– Dziś jest czas, aby podsumować to, co się wydarzyło do tej pory, ale również zaplanować, co będziemy robili w kolejnych latach – podkreśla wiceprezydent Michał Guć. – Bo to nie koniec rewitalizacji. Szykujemy kolejne działania. Będziemy na ten temat dyskutować z mieszkańcami i mamy nadzieję, że wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązania.

powrót