Wszystkie projekty miejskie BO2022 przeszły weryfikację ogólną. Teraz zostanie przeprowadzona ich wstępna analiza merytoryczna, a następnie odbędą się warsztaty dopracowywania projektów miejskich. To podczas tych spotkań inicjatywy nabiorą ostatecznych kształtów.

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim projekty dotyczące całego miasta zostały wprowadzone w 2019 roku. Dzięki temu mieszkańcy, obok projektów dzielnicowych, mogą wypracowywać pomysły wychodzące poza potrzeby mieszkańców jednej dzielnicy. W edycji Budżetu Obywatelskiego 2022, projekty miejskie mają określony zakres tematyczny – Klimatyczny Budżet Obywatelski. Mogą być w nim składane przedsięwzięcia, których celem jest: zwiększenie ilości zieleni w mieście (np. parki kieszonkowe, pielęgnacja drzew dorosłych, nasadzenia, zwiększanie bioróżnorodności – w tym łąki kwietne), zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych (np. ogrody deszczowe i inne formy małej retencji, powierzchnie przepuszczalne, punkty pomiarów opadów) oraz działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w ww. obszarach.

– W tym roku mieszkańcy i mieszanki złożyli 8 projektów miejskich, wszystkie przeszły weryfikację ogólną. Teraz rozpoczyna się etap weryfikacji szczegółowej, merytorycznej. Sprawdzona zostanie m.in. zgodność projektów z definicją projektu miejskiego w gdyńskim BO, czy projekt mieści się w określonym zakresie tematycznym oraz czy realizacja projektów jest możliwa w zaproponowanej lokalizacji Wstępne wyniki analizy autorzy i autorki projektów miejskich poznają w trakcie warsztatów dopracowywania projektów, które przeprowadzone zostaną do 22 kwietnia – mówi Magdalena Warmowska z Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński Budżet Obywatelski.

Ostateczna analiza merytoryczna projektów miejskich zakończy się w tym samym czasie, co projektów dzielnicowych, czyli do 24 czerwca 2022 r.

Końcowe wyniki weryfikacji formalnej projektów dzielnicowych są już dostępne na stronie www.bo.gdynia.pl.

W puli środków BO2022 jest ponad 11 milionów złotych, z czego 2 mln zostaną przeznaczone na realizację projektów miejskich.

Wyniki weryfikacji formalnej projektów miejskich.

powrót