Boiska, place zabaw, kwietny skwer i szpaler drzew czy ogólnodostępne defibrylatory – to zaledwie część z tego, co jeszcze do końca roku powstanie z inicjatywy mieszkańców. Realizacja zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego trwa.

Gdyński Budżet Obywatelski przeprowadzany jest od 2014 roku. Łącznie, we wszystkich edycjach, mieszkańcy rozdysponowali ponad 21,5 miliona złotych na inwestycje dotyczące m.in. rekreacji, ochrony przyrody, bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy poprawę jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej. To jak dotąd 175 zadań, których realizacją zajmuje się łącznie dziewięć miejskich jednostek i wydziałów Urzędu Miasta: Zarząd Dróg i Zieleni, Gdyńskie Centrum Sportu, Wydział Budynków UM, Biuro Ogrodnika Miasta, Wydział Środowiska UM, Wydział Inwestycji UM, Gdyńskie Centrum Zdrowia, Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Szkoła Podstawowa nr 31.

Pracowita końcówka roku

Tylko do końca roku oddanych ma zostać 14 projektów, w tym dwa jeszcze we wrześniu. To budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą na Chwarznie-Wiczlinie oraz Street Workout Parku na Dąbowie.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do końca października na Wielkim Kacku, przy ul. Stolemów, dzieci zyskają plac zabaw. Z kolei w górnej części tej dzielnicy, a także na Babich Dołach, będzie bezpieczniej. To dzięki ogólnodostępnym defibrylatorom, które mają zostać zamontowane przy ul. Gryfa Pomorskiego, a także między budynkami nr 6 i 8 przy ul. Dedala. Mieszkańców Babich Dołów już za chwilę czeka zresztą niemała uroczystość – na swoje miejsce wróci samolot-pomnik TS-8 Bies, który decyzją mieszkańców odjechał do Łodzi na gruntowne szorowanie i remont.

Więcej informacji o uroczystym powrocie Biesa oraz atrakcjach z tym związanych – już wkrótce.

Ścisła końcówka roku także będzie pracowita. Według ustalonego harmonogramu, do końca listopada sportowcy z północnej części Gdyni będą mieć do dyspozycji  boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej przy ZSO nr 5 w ramach realizacji projektu „Aktywna Chylonia”. Mają  się także zakończyć prace związane z zagospodarowaniem skwerku przy ul. Rdestowej oraz nasadzenia drzew przy ul. 10 Lutego, od ul. Władysława IV do 10 Lutego 7. W tym przypadku może się jednak okazać, że realizacja może się wydłużyć do wiosny – to zależeć będzie od aktualnej dostępności wybranych roślin.

W grudniu zwodowanych ma natomiast zostać pięć kolejnych projektów. Na Dąbrowie, przy Skwerze ks. Piotra Mazura i ulicy Nagietkowej 73, powstaną stoły do gier, w tym m.in. w piłkarzyki, chińczyka, szachy i warcaby. W Chwarznie-Wiczlinie wybudowane zostaną brakujące chodniki wzdłuż ulic Filipkowskiego i Zaruskiego. Z kolei mieszkańcom Orłowa mają zostać oddane dwa projekty: winda przy przychodni oraz ogólnodostępne defibrylatory w trzech lokalizacjach – molo, plac Górnośląski oraz przy stacji SKM Orłowo od ul. Orłowskiej. Na Witominie-Leśniczówce wybudowany zostanie Plac Sportów Miejskich, czyli zestaw do street workout i parkour.

– Część z tych projektów jest już realizowana w terenie, a część czeka jeszcze na rozstrzygnięcie przetargów. Plan prac może się wobec tego jeszcze trochę zmienić. Dokładamy wszelkich starań, by projekty realizowane były nie tylko szybko, ale też i dobrze. To znaczy, że mają spełniać odpowiednie standardy, a jednocześnie ich wartość była właściwa – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Skrupulatne przygotowania

Warto pamiętać, że samo przygotowanie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego trwa kilka miesięcy. Tę drogę można podzielić na siedem etapów.

• Etap 1: Realizacja projektu na terenie należącym do gminy wymaga wystąpienia o wydanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym. W przypadku realizacji inwestycji na gruntach prywatnych, Urząd Miasta Gdynia podpisuje umowę użyczenia gruntu. Ten etap trwa zwykle około miesiąca – tyle zajmuje przeciętnie rozpatrzenie wniosku lub podpisanie umowy.
• Etap 2: Po uzyskaniu zgody na inwestycję, zgodnie z prawem zamówień publicznych, rozpoczyna się procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla danej inwestycji. Trwa to około miesiąca, włącznie z przygotowaniem niezbędnych dokumentów (np. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
• Etap 3: Wybrany wykonawca przygotowuje dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Czas przygotowania takiego postępowania to od jednego do półtora miesiąca.
• Etap 4: Po wykonaniu i przekazaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej, niezbędne jest sprawdzenie jej zapisów. Niekiedy trzeba wnieść do niej odpowiednie korekty. Ten etap trwa od dwóch do czterech miesięcy.
• Etap 5: Po przyjęciu dokumentacji projektowej od wykonawcy, inwestor składa wniosek o wydanie zgody na realizację danej inwestycji. Czas oczekiwania to od około miesiąca (w przypadku przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych) do dwóch miesięcy (gdy niezbędne jest wydanie pozwolenia na budowę).
• Etap 6: Po uzyskaniu zgody na realizację inwestycji, przeprowadzany jest wybór wykonawcy projektu – zwykle w drodze przetargu, który wymaga zastosowania określonych procedur. Trwa to najczęściej około półtora miesiąca.
• Etap 7: Realizacja. Zazwyczaj samo wykonanie projektu trwa około dwóch-trzech miesięcy, następnie konieczne są odbiory wykonanych inwestycji. Jeśli stwierdzone zostaną jakieś braki czy niedociągnięcia, niezbędne jest wykonanie poprawek.

W ten sam sposób prowadzony jest każdy projekt Budżetu Obywatelskiego. Może się zdarzyć, że czas potrzebny na realizację któregoś z kroków przedłuży się z przyczyn trudnych do przewidzenia. Czasem jest to problem z wyłonieniem wykonawcy, czasem – konieczność przełożenia instalacji podziemnych.

Informacje na temat stanu realizacji każdego zadań są na bieżąco aktualizowane i publikowane na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego, www.bo.gdynia.pl.

powrót