Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni serdecznie zapraszają na Pierwsze Targi Innowacji Społecznych, pod hasłem „Pomysły na lepsze życie” – wydarzenie podsumowujące działania inkubatora innowacji społecznych w Gdyni w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych. 4 czerwca (wtorek), godz. 10:00-13:00 w UrbanLab.

W programie m.in.:
• wystąpienia pitchingowe i prezentacje najlepszych przetestowanych pomysłów na poprawę jakości życia osób zależnych,
• innowacyjne stoliki tematyczne, spotkania H2H i konsultacje z innowatorami i innowatorkami społecznymi,
• giełda pomysłów wdrożeniowych, czyli wspólny namysł i wymiany wiedzy w zakresie osadzania i finansowania innowacji społecznych,
• networking dla innowatorów społecznych, przedstawicieli jednostek samorządów, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i biznesu,
• wystawa wybranych prototypów innowacji społecznych i filmowa prezentacja nowatorskich rozwiązań odpowiadających na realnie zdiagnozowane problemy społeczne.

Targom towarzyszy wydanie najnowszej gdyńskiej publikacji „Innowacje społeczne. 12 pomysłów na lepsze życie”. Każdy uczestnik wydarzenia będzie mógł otrzymać egzemplarz w wersji drukowanej lub elektronicznej.

Targi Innowacji Społecznych – „Pomysły na lepsze Życie” odbędą się 4 czerwca (wtorek) w godz. 10:00-13:00 w UrbanLab (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV).

Targi Innowacji Społecznych – „Pomysły na lepsze Życie” to podsumowanie blisko trzech lat istnienia inkubatora innowacji społecznych w Gdyni i działań upowszechniających najlepszych innowacji stworzonych w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę”. To doskonała okazja do spotkania sieciującego dla innowatorów społecznych, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych z Gdyni, jak również Trójmiasta i całego woj. pomorskiego i wybranych miast Polski, których rozwijane były innowacje społeczne w ramach ww. projektu.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

***
Projekt „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikro-innowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” jest realizowany w partnerstwie przez Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (lider) z Gminą Miasta Gdynia (LIS, MOPS), Miastem Stołecznym Warszawa, Ecorys Polska Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

powrót