Rozwój usług społecznych w Gdyni

powrót

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizujemy we współpracy z Zespołem Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” i w partnerstwie z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi w Gdyni placówki wsparcia dziennego. W ramach projektu przygotowaliśmy ofertę zajęć dla dzieci, rodziców i opiekunów oraz całych rodzin.

Po co?

Podstawą działania systemu usług społecznych powinna być dostępność i sprofilowanie, na miarę i według potrzeb jego odbiorców. W ramach projektu wprowadzamy program zmiany systemu usług wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży oraz osób w pieczy zastępczej, świadczonych w placówkach wsparcia dziennego na terenie całej Gdyni, tak aby realizować te dwa najważniejsze założenia.

Zarówno dla Miasta Gdyni, jak i naszych pozarządowych partnerów ważne jest, aby to, co proponujemy było potrzebne, tzn. odpowiadało na rzeczywiste potrzeby i trudności, i – co równie ważne – żeby było skuteczne. Dlatego podstawą realizacji wszystkich naszych działań jest indywidualizacja wsparcia (dla każdej osoby uczestniczącej w projekcie opracowujemy odrębny program zajęć i/lub konsultacji) oraz jego deinstytucjonalizacja (wsparcie oferowane jest lokalnie, przez organizacje osadzone w społeczności).

Prowadzimy konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodziców/opiekunów, treningi umiejętności wychowawczych, tematyczne grupy wsparcia, terapię pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci, organizujemy wyjazdy integracyjne dla całych rodzin. Działania realizowane są w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe – współrealizatorów projektu. Specjalną ofertę dla osób w pieczy zastępczej wprowadziliśmy w Placówce Animacji Środowiskowej STARTER.

Jako LIS realizujemy w ramach projektu zadanie Centrum Usług Społecznych. To zestaw działań, które w formie warsztatów rodzinnych i tematycznych grup wsparcia prowadzi nasz zespół animatorów, głównie w centrum sąsiedzkim Przystań Śmidowicza 49 na Oksywiu.

Dla kogo?

Ofertę kierujemy do rodzin borykających się z różnego rodzaju trudnościami, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na trudności w opiece i wychowaniu oraz dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego. Prowadzone w ramach projektu działania mają charakter profilaktyczny, a nie interwencyjny. Chcemy wspierać i wzmacniać. Koncentrujemy się na wyrównywaniu szans społecznych, kulturowych i edukacyjnych.

Projektowa oferta jest zróżnicowana. W każdym z miejsc, w których realizujemy działania program jest nieco inny, a zakres wsparcia dostosowujemy do potrzeb poszczególnych osób i rodzin. Ramowy program zamieściliśmy w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Laboratorium Innowacji Społecznych albo organizacjami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania. Kontakty znajdziesz na dole strony.

-> PRZECZYTAJ KRÓTKI PRZEWODNIK PO PROJEKCIE <-

 

Współrealizatorzy:

  • Gmina Miasta Gdyni: Laboratorium Innowacji Społecznych: Przystań Śmidowicza 49 (ul. Śmidowicza 49, Gdynia Oksywie). Kontakt: Iwona Deyk, tel. 58 58 727 39 25, e-mail: deyk@lis.gdynia.pl oraz Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” (zspgdynia.pl) w Gdyni Chyloni (ul. Wejherowska 65). Kontakt: Adrianna Bradtke, tel. 58 664 33 66 wew. 26, e-mail: rewitalizacja@zps.net.pl
  • Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa (bpmikolaj.pl): SPOT Świetlica Świętego Mikołaja (ul. Św. Mikołaja 1, Gdynia Chylonia). Kontakt: Monika Pawłowska, tel. 506 231 537, e-mail: darserca@bpmikolaj.pl
  • Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava: SPOT Vitava (ul. Widna 8, Gdynia Witomino), SPOT Vitava „Pod słońcem” (ul. Abrahama 82, Gdynia Śródmieście), SPOT Vitava „Kolorowy świat dzieci” (ul. Wiczlińska 93, Gdynia Chwarzno-Wiczlino). Kontakt: Jolanta Prorok, e-mail: prorokj@o2.pl
  • Gdyńskie Stowarzyszenie Familia (gsfamilia.pl): SPOT Familia I (ul. Morska 89, Gdynia Grabówek): działania w projekcie zostały zakończone
  • Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba”: SPOT Łajba (ul. Żeromskiego 26, Gdynia Śródmieście): działania w projekcie zostały zakończone
  • Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego: SPOT Wyspa (ul. Portowa 3, Gdynia Śródmieście): działania w projekcie zostały zakończone
  • Fundacja Zmian Społecznych KREATYWNI (kreatywni.ngo): SPOT Kreatywni Chylonia (ul. Opata Hackiego 17A, Gdynia Chylonia). Kontakt: Aleksandra Mróz-Wykusz, tel. 513 385 495, e-mail: kontakt@kreatywni.ngo
  • Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop: SPOT Światłowcy (facebook.com/Światłowcy) (ul. Żeglarzy 5, Gdynia Oksywie). Kontakt: Izabela Karolewicz, tel. 507 091 145, e-mail: swiatlowcy@gmail.com
  • Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl (zielonamysl.pl): działania w projekcie zostały zakończone
  • Stowarzyszenie 180 Stopni (facebook.com/stowarzyszenie180): SPOT Youth Point Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73, Gdynia Dąbrowa): działania w projekcie zostały zakończone

Biuro projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego), Gdynia. Kontakt: Monika Nowakowska, tel. 58 727 39 22, e-mail: m.nowakowska@lis.gdynia.pl

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”). Projekt stanowi część Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

 Okres realizacji: 1 grudnia 2016 – 31 grudnia 2019

 Liczba osób objętych wsparciem: 330

 Wartość projektu: 3 643 229,90 zł | Dofinansowanie UE: 3 096 745,42 zł

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

Rewitalizacyjne Projekty Społeczne (ul. Żeromskiego 31 / ul. Śmidowicza 49)
Łukasz Rąpała l.rapala@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Monika Nowakowska m.nowakowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Barbara Kucharzyszyn b.kucharzyszyn@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Joanna Pytel j.pytel@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Anna Rycerz a.rycerz@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Iwona Deyk i.deyk@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Joanna Cupiał j.cupial@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Małgorzata Redzińska m.redzinska@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Jacek Rezner j.rezner@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31