Klaster Innowacji Społecznych

powrót

Klaster Innowacji Społecznych to przestrzeń współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, firmami, instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi działającymi na rzecz rozwijania innowacji społecznych w Gdyni i regionie. Klaster realizuje swoje działania poprzez spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, tematyczne publikacje, a także realizację projektów w międzysektorowych partnerstwach. Dotychczas w ramach działalności klastrowej Laboratorium Innowacji Społecznych realizowało m.in. skierowany do seniorów projekt MEMO (wraz z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA”, Laboratorium EE i Uniwersytetem SWPS) czy projekt „Razem przy stole” (we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Razem” i Milk-Consulting J. Śmigiel sp.j.). Naczelną zasadą Klastra jest rozwijanie inicjatyw innowacyjnych społecznie z udziałem mieszkańców i w oparciu o ich realne potrzeby.

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

Animacyjne Projekty Społeczne (ul. Żeromskiego 31 / AL. ZWYCIĘSTWA 96/98 / UL. LIPOWA 15 / UL. CHYLOŃSKA 237)
Agnieszka Kaim a.kaim@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 24 | 58 727 39 16
Urszula Kokoszka u.kokoszka@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 27
Marta Sarnowska m.sarnowska@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

Email *