Inkubator Innowacji Społecznych

powrót

„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” to projekt, który Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (w imieniu Gminy Miasta Gdynia) realizuje wspólnie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. Jego celem jest wsparcie nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek ich samych oraz opiekunów.

Trzy zaplanowane w ramach przedsięwzięcia nabory uczestników dotyczą innowacyjnych rozwiązań szczególnie w tych obszarach codziennej aktywności osób zależnych i ich opiekunów, w których pojawiają się ważne potrzeby i konieczność ich zaspokajania. Innowacją może być konkretna rzecz – przedmiot lub urządzenie, usługa lub pomysł na proces. Szukamy i pomagamy rozwijać projekty m.in. z zakresu zwiększania dostępności przestrzeni publicznej, bezpieczniejszego poruszania się, stwarzania możliwości udziału w życiu społecznym. Także ułatwienia dostępu do informacji, czy udogodnień w codziennych czynnościach i samoobsłudze.

W ramach trzech naborów do inkubatorów wsparcie otrzyma ponad 70 pomysłów na innowacje (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Pomoc udzielana jest przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania, które będzie mogło być wykorzystane lokalnie. Grant na przetestowanie w wybranym miejscu będą mogły otrzymać 33 projekty, a sześć najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania. Ze wsparcia inkubatora korzystają przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę” zakłada także działania upowszechniające samo innowacyjne podejście do wyzwań społecznych – m.in. spotkania wprowadzające w tematykę poszczególnych naborów do inkubatora, które mogą pomóc budować zespoły projektowe wokół konkretnych, zdiagnozowanych potrzeb osób zależnych, otwarte seminaria poświęcone różnym aspektom innowacji społecznych oraz spotkania sieciujące dla osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem innowacji – zarówno od strony autorów pomysłów, jak i podmiotów, które mogłyby je wdrażać.

Bieżące informacje na temat przebiegu poszczególnych naborów i wypracowywanych innowacji znajdują się na stronie projektu: www.innowacjespoleczne.org.pl

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

DYREKCJA
Aleksandra Markowska - dyrektor a.markowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Maciej Warszakowski - zastępca dyrektora m.warszakowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Katarzyna Ziemann - zastępca dyrektora k.ziemann@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 12
KOMUNIKACJA (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Aleksandra Dylejko - rzecznik prasowy a.dylejko@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09 | 603 620 200
Łukasz Kierznikiewicz - komunikacja l.kierznikiewicz@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
Katarzyna Mejna - komunikacja k.mejna@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
Ksenia Pisera - komunikacja k.pisera@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
Aleksander Trafas - materiały audiowizualne i zdjęcia a.trafas@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
Ilona Budzbon Marcinkowski – materiały audiowizualne i zdjęcia i.marcinkowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
Maciej Majchrzak - projekty graficzne m.majchrzak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Ewa Stokłuska e.stokluska@lis.gdynia.pl konsultacje@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Krukowska j.krukowska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Marta Wieczorek m.wieczorek@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Jaczewska j.jaczewska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
UrbanLab (Al. Zwycięstwa 96/98)
Przemysław Górski p.gorski@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Magdalena Żółkiewicz m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Alicja Wiczling a.wiczling@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Przestrzenie Społeczne (ul. Śmidowicza 49 / ul. Opata Hackiego 33 / ul. Lipowa 15 / ul. Chylońska 237 / ul. Kartuska 20B)
Łukasz Rąpała l.rapala@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Iwona Deyk i.deyk@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Anna Rycerz a.rycerz@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Joanna Pytel j.pytel@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Joanna Cupiał j.cupial@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Małgorzata Redzińska m.redzinska@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Marzena Pawłowska m.pawlowska@lis.gdynia.pl opatahackiego33@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Urszula Kokoszka u.kokoszka@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 27
Tomasz Matysiak t.matysiak@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 27
Małgorzata Zaworska m.zaworska@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Paulina Kobza-Prot p.kobza-prot@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Magdalena Dębna m.debna@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55
Martyna Winnicka m.winnicka@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55
Projekty (ul. Żeromskiego 31 / al. Zwycięstwa 96/98)
Beata Prusak – aktywizacja społeczno-zawodowa b.prusak@lis.gdynia.pl pracownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 24
Monika Nowakowska – rozwój usług społecznych m.nowakowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Barbara Kucharzyszyn – rewitalizacja społeczna b.kucharzyszyn@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Agnieszka Kaim a.kaim@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Anna Ratajczak a.ratajczak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Zuzanna Malicka z.malicka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Marta Ostrowska m.ostrowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Inwestycje (ul. Żeromskiego 31)
Barbara Marchwicka - sekcja użytkownika b.marchwicka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Łukasz Browarczyk - sekcja użytkownika l.browarczyk@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Monika Listwoń - sekcja użytkownika m.listwon@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 21
Agnieszka Jurecka-Fryzowska - sekcja użytkownika a.jurecka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Bianka Witkowska - rozwiązania projektowe b.witkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Aleksandra Bujnowska - rozwiązania projektowe a.bujnowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Alicja Brzoskowska - rozwiązania projektowe a.brzoskowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Konrad Młynarczyk - rozwiązania formalno-prawne k.mlynarczyk@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Marcin Lidzbarski - rozwiązania formalno-prawne m.lidzbarski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Katarzyna Smierzchalska - rozwiązania formalno-prawne k.smierzchalska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Monika Kita - rozwiązania formalno-prawne m.kita@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Zamówienia Publiczne (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Agnieszka Nadziejko a.nadziejko@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Szymon Socha s.socha@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Joanna Piernik j.piernik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Księgowość (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Bożena Kościuszko-Panek b.kosciuszko-panek@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Ewa Król e.krol@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Barbara Kęsik b.kesik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Iwona Sadowska i.sadowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Małgorzata Socha m.socha@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Edyta Wasiak e.wasiak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Wioletta Szwaracka-Burak w.szwaracka-burak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Monika Grzonka m.grzonka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Aleksandra Richert-Majewska a.richert@ppnt.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Kadry (ul. ŻEROMSKIEGO 31)
Beata Kałan b.kalan@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Katarzyna Sikora katarzyna.sikora@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Judyta Bork j.bork@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Zarządzanie i Współpraca (ul. Żeromskiego 31)
Ewa Gozdalik e.gozdalik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Administracja (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Paweł Wyszomirski p.wyszomirski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 02
Iwona Alukonis i.alukonis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 28
Kamil Kaszuba k.kaszuba@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Natalia Kaszuba n.kaszuba@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Klaudia Sikora k.sikora@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 28
Danuta Sobieniecka d.sobieniecka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Aleksander Czech a.czech@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Łukasz Kotwica l.kotwica@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23