Inkubator Innowacji Społecznych

powrót

„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” to projekt, który Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (w imieniu Gminy Miasta Gdynia) realizuje wspólnie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. Jego celem jest wsparcie nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek ich samych oraz opiekunów.

Trzy zaplanowane w ramach przedsięwzięcia nabory uczestników dotyczą innowacyjnych rozwiązań szczególnie w tych obszarach codziennej aktywności osób zależnych i ich opiekunów, w których pojawiają się ważne potrzeby i konieczność ich zaspokajania. Innowacją może być konkretna rzecz – przedmiot lub urządzenie, usługa lub pomysł na proces. Szukamy i pomagamy rozwijać projekty m.in. z zakresu zwiększania dostępności przestrzeni publicznej, bezpieczniejszego poruszania się, stwarzania możliwości udziału w życiu społecznym. Także ułatwienia dostępu do informacji, czy udogodnień w codziennych czynnościach i samoobsłudze.

W ramach trzech naborów do inkubatorów wsparcie otrzyma ponad 70 pomysłów na innowacje (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Pomoc udzielana jest przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania, które będzie mogło być wykorzystane lokalnie. Grant na przetestowanie w wybranym miejscu będą mogły otrzymać 33 projekty, a sześć najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania. Ze wsparcia inkubatora korzystają przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę” zakłada także działania upowszechniające samo innowacyjne podejście do wyzwań społecznych – m.in. spotkania wprowadzające w tematykę poszczególnych naborów do inkubatora, które mogą pomóc budować zespoły projektowe wokół konkretnych, zdiagnozowanych potrzeb osób zależnych, otwarte seminaria poświęcone różnym aspektom innowacji społecznych oraz spotkania sieciujące dla osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem innowacji – zarówno od strony autorów pomysłów, jak i podmiotów, które mogłyby je wdrażać.

Bieżące informacje na temat przebiegu poszczególnych naborów i wypracowywanych innowacji znajdują się na stronie projektu: www.innowacjespoleczne.org.pl

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

Innowacje Społeczne (AL. ZWYCIĘSTWA 96/98)
Magdalena Żółkiewicz m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Zuzanna Malicka z.malicka@lis.gdynia.pl lis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Alicja Wiczling a.wiczling@lis.gdynia.pl lis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Marta Ostrowska m.ostrowska@lis.gdynia.pl lis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16