WSPÓŁPRACA I WSPARCIE

powrót

Rozwijamy innowacje społeczne w odpowiedzi na potrzeby poszczególnych grup mieszkańców współpracując z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, firmami, instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Wspieramy innowatorów w rozwoju ich pomysłów na rozwiązania dla osób zależnych, a także oferujemy konkretną pomoc w dziedzinie aktywizacji zawodowej i poprawy jakości życia osób wykluczonych.

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

Animacyjne Projekty Społeczne (ul. Żeromskiego 31 / AL. ZWYCIĘSTWA 96/98 / UL. LIPOWA 15 / UL. CHYLOŃSKA 237)
Agnieszka Kaim a.kaim@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 24 | 58 727 39 16
Urszula Kokoszka u.kokoszka@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 27
Tomasz Matysiak t.matysiak@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 27
Paulina Kobza-Prot p.kobza-prot@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Małgorzata Zaworska m.zaworska@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Aktywizacja Społeczno-Zawodowa (ul. Żeromskiego 31)
Beata Prusak b.prusak@lis.gdynia.pl pracownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 24
Marzena Pawłowska m.pawlowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 11