Dokumenty

powrót

Tu znajdziesz dokumenty, które regulują zasady współpracy Laboratorium Innowacji Społecznych z organizacjami pozarządowymi, a także harmonogramy otwartych konkursów ofert.

powrót