dla NGO

powrót

Współpraca z organizacjami zaangażowanymi działania na rzecz mieszkańców Gdyni to jedno z flagowych zadań Laboratorium Innowacji Społecznych. Wspieramy aktywność obywatelską oraz działania organizacji pozarządowych ponieważ wiemy, że to sposób na zrównoważony rozwój Gdyni i mieszkańców. Zapraszamy do kontaktu organizacje pozarządowe zainteresowane wspólnym działaniem.

DZIAŁANIA

Współorganizujemy wydarzenia i warsztaty, aktywizujemy mieszkańców społecznie  i zawodowe, prowadzimy analizy i badania, a także zmieniamy razem przestrzeń miasta. Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które tak jak my, chcą działać na rzecz mieszkańców. Możemy współpracować w ramach działań rewitalizacyjnych, badawczych lub w ramach szeroko rozumianego wsparcia mieszkańców.

PRZESTRZEŃ

Laboratorium Innowacji Społecznych udostępnia m.in. organizacjom pozarządowym Pracownię – przestrzeń m.in. na parterze budynku IVA Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (al. Zwycięstwa 96/98). Organizowane są tam warsztaty, wykłady i spotkania poruszające tematy społeczne, miejskie, z zakresu przedsiębiorczości czy nauki. Ich celem jest promowanie różnych form społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie jakości życia w mieście. Działania Pracowni skierowane są do różnych grup odbiorców – mieszkańców Gdyni: osób młodych, dorosłych, przyszłych i obecnych rodziców, dzieci, ale także osób z niepełnosprawnością czy seniorów.

Jeśli chcesz zorganizować zajęcia w Pracowni – napisz na lis@lis.gdynia.pl lub zadzwoń (58) 727 39 16.

KONKURSY

Organizujemy również otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Szczegółowe informacje są w zakładkach Rozstrzygnięte Konkursy, Aktualne Konkursy oraz w Biuletynach Informacji Publicznej Miasta Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursami dla organizacji pozarządowych można uzyskać mailem. Wyślij wiadomość na adres ngo@lis.gdynia.pl.

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

DYREKCJA
Aleksandra Markowska - dyrektor a.markowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Maciej Warszakowski - zastępca dyrektora m.warszakowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Katarzyna Ziemann - zastępca dyrektora k.ziemann@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 12
KOMUNIKACJA (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Aleksandra Dylejko - rzecznik prasowy a.dylejko@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09 | 603 620 200
Łukasz Kierznikiewicz - komunikacja l.kierznikiewicz@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
Katarzyna Mejna - komunikacja k.mejna@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
Ksenia Pisera - komunikacja k.pisera@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
Aleksander Trafas - materiały audiowizualne i zdjęcia a.trafas@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
Ilona Budzbon Marcinkowski – materiały audiowizualne i zdjęcia i.marcinkowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
Maciej Majchrzak - projekty graficzne m.majchrzak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Joanna Krukowska j.krukowska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Marta Wieczorek m.wieczorek@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Jaczewska j.jaczewska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
UrbanLab (Al. Zwycięstwa 96/98)
Przemysław Górski p.gorski@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Magdalena Żółkiewicz m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Alicja Wiczling a.wiczling@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Przestrzenie Społeczne (ul. Śmidowicza 49 / ul. Opata Hackiego 33 / ul. Lipowa 15 / ul. Chylońska 237 / ul. Kartuska 20B)
Łukasz Rąpała l.rapala@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Iwona Deyk i.deyk@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Anna Rycerz a.rycerz@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Joanna Pytel j.pytel@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Joanna Cupiał j.cupial@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Małgorzata Redzińska m.redzinska@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Marzena Pawłowska m.pawlowska@lis.gdynia.pl opatahackiego33@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Urszula Kokoszka u.kokoszka@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 27
Dobrosława Korczyńska-Partyka d.korczynska@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl 58 727 39 27
Małgorzata Zaworska m.zaworska@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Grzegorz Gołębski g.golebski@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Paulina Kobza-Prot p.kobza-prot@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Magdalena Dębna m.debna@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55
Martyna Winnicka m.winnicka@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55
Projekty (ul. Żeromskiego 31 / al. Zwycięstwa 96/98)
Beata Prusak – aktywizacja społeczno-zawodowa b.prusak@lis.gdynia.pl pracownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 24
Monika Nowakowska – rozwój usług społecznych m.nowakowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Barbara Kucharzyszyn – rewitalizacja społeczna b.kucharzyszyn@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Agnieszka Kaim a.kaim@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Anna Ratajczak a.ratajczak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Zuzanna Malicka z.malicka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Marta Ostrowska m.ostrowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Inwestycje (ul. Żeromskiego 31)
Barbara Marchwicka - sekcja użytkownika b.marchwicka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Łukasz Browarczyk - sekcja użytkownika l.browarczyk@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Monika Listwoń - sekcja użytkownika m.listwon@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 21
Agnieszka Jurecka-Fryzowska - sekcja użytkownika a.jurecka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Bianka Witkowska - rozwiązania projektowe b.witkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Aleksandra Bujnowska - rozwiązania projektowe a.bujnowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Alicja Brzoskowska - rozwiązania projektowe a.brzoskowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Konrad Młynarczyk - rozwiązania formalno-prawne k.mlynarczyk@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Marcin Lidzbarski - rozwiązania formalno-prawne m.lidzbarski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Katarzyna Smierzchalska - rozwiązania formalno-prawne k.smierzchalska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Monika Kita - rozwiązania formalno-prawne m.kita@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Piotr Kelman – rozwiązania formalno-prawne p.kelman@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Zamówienia Publiczne (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Agnieszka Nadziejko a.nadziejko@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Szymon Socha s.socha@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Joanna Piernik j.piernik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Księgowość (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Bożena Kościuszko-Panek b.kosciuszko-panek@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Ewa Król e.krol@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Barbara Kęsik b.kesik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Iwona Sadowska i.sadowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Małgorzata Socha m.socha@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Edyta Wasiak e.wasiak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Wioletta Szwaracka-Burak w.szwaracka-burak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Monika Grzonka m.grzonka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Aleksandra Richert-Majewska a.richert@ppnt.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Kadry (ul. ŻEROMSKIEGO 31)
Beata Kałan b.kalan@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Katarzyna Sikora katarzyna.sikora@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Judyta Bork j.bork@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Zarządzanie i Współpraca (ul. Żeromskiego 31)
Ewa Gozdalik e.gozdalik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Administracja (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Paweł Wyszomirski p.wyszomirski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 02
Iwona Alukonis i.alukonis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 28
Kamil Kaszuba k.kaszuba@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Natalia Kaszuba n.kaszuba@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Klaudia Sikora k.sikora@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 28
Danuta Sobieniecka d.sobieniecka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Aleksander Czech a.czech@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Łukasz Kotwica l.kotwica@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Anna Jarosz a.jarosz@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Anna Niedziółka a.niedziolka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Magdalena Łozowska m.lozowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01