dla NGO

powrót

Współpraca z organizacjami zaangażowanymi działania na rzecz mieszkańców Gdyni to jedno z flagowych zadań Laboratorium Innowacji Społecznych. Wspieramy aktywność obywatelską oraz działania organizacji pozarządowych ponieważ wiemy, że to sposób na zrównoważony rozwój Gdyni i mieszkańców. Zapraszamy do kontaktu organizacje pozarządowe zainteresowane wspólnym działaniem.

DZIAŁANIA

Współorganizujemy wydarzenia i warsztaty, aktywizujemy mieszkańców społecznie  i zawodowe, prowadzimy analizy i badania, a także zmieniamy razem przestrzeń miasta. Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które tak jak my, chcą działać na rzecz mieszkańców. Możemy współpracować w ramach działań rewitalizacyjnych, badawczych lub w ramach szeroko rozumianego wsparcia mieszkańców.

PRZESTRZEŃ

Laboratorium Innowacji Społecznych udostępnia m.in. organizacjom pozarządowym Pracownię – przestrzeń m.in. na parterze budynku IVA Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (al. Zwycięstwa 96/98). Organizowane są tam warsztaty, wykłady i spotkania poruszające tematy społeczne, miejskie, z zakresu przedsiębiorczości czy nauki. Ich celem jest promowanie różnych form społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie jakości życia w mieście. Działania Pracowni skierowane są do różnych grup odbiorców – mieszkańców Gdyni: osób młodych, dorosłych, przyszłych i obecnych rodziców, dzieci, ale także osób z niepełnosprawnością czy seniorów.

Jeśli chcesz zorganizować zajęcia w Pracowni – napisz na lis@lis.gdynia.pl lub zadzwoń (58) 727 39 16.

KONKURSY

Organizujemy również otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Szczegółowe informacje są w zakładkach Rozstrzygnięte Konkursy, Aktualne Konkursy oraz w Biuletynach Informacji Publicznej Miasta Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursami dla organizacji pozarządowych można uzyskać mailem. Wyślij wiadomość na adres ngo@lis.gdynia.pl.

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

DYREKCJA
Aleksandra Markowska - dyrektor a.markowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Maciej Warszakowski - zastępca dyrektora m.warszakowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Katarzyna Ziemann - zastępca dyrektora k.ziemann@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 12
KOMUNIKACJA (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Aleksandra Dylejko - rzecznik prasowy a.dylejko@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09 | 603 620 200
Anna Niedziółka - kierownik a.niedziolka@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Urszula Majewska u.majewska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Krukowska j.krukowska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Marta Wieczorek m.wieczorek@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Magdalena Warmowska m.warmowska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Jaczewska j.jaczewska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
UrbanLab (Al. Zwycięstwa 96/98)
Przemysław Górski p.gorski@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Magdalena Żółkiewicz m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Alicja Wiczling a.wiczling@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Przestrzenie Społeczne (ul. Śmidowicza 49 / ul. Opata Hackiego 33 / ul. Lipowa 15 / ul. Chylońska 237 / ul. Kartuska 20B)
Łukasz Rąpała - kierownik l.rapala@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Iwona Deyk - koordynatorka Przystani Śmidowicza 49 i.deyk@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Jacek Rezner - koordynator Przystani Opata Hackiego 33 j.rezner@lis.gdynia.pl opatahackiego33@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Dobrosława Korczyńska-Partyka - koordynatorka Przystani Lipowa 15 d.korczynska@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl 58 727 39 27
Małgorzata Zaworska - koordynatorka Przystani Chylońska 237 m.zaworska@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Magdalena Dębna - koordynatorka Wymiennikowni m.debna@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55 | +48 727 504 020
Projekty (ul. Żeromskiego 31 / al. Zwycięstwa 96/98)
Beata Prusak – aktywizacja społeczno-zawodowa b.prusak@lis.gdynia.pl pracownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 24
Monika Nowakowska – rozwój usług społecznych m.nowakowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Barbara Kucharzyszyn – rewitalizacja społeczna b.kucharzyszyn@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Joanna Niedzielska – rewitalizacja społeczna j.niedzielska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 11.
Inwestycje (ul. Żeromskiego 31)
Barbara Marchwicka - kierownik sekcji użytkownika b.marchwicka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Bianka Witkowska - kierownik sekcji rozwiązań projektowych b.witkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Konrad Młynarczyk - kierownik sekcji formalno-prawnej k.mlynarczyk@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Zamówienia Publiczne (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Agnieszka Nadziejko - kierownik a.nadziejko@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Księgowość (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Bożena Kościuszko-Panek - główna księgowa b.kosciuszko-panek@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Ewa Król - zastępca głównej księgowej e.krol@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Kadry (ul. ŻEROMSKIEGO 31)
Beata Kałan - kierownik b.kalan@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Zarządzanie i Współpraca (ul. Żeromskiego 31)
Ewa Gozdalik - kierownik e.gozdalik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Administracja (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Paweł Wyszomirski - kierownik p.wyszomirski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 02
Iwona Alukonis - zastępca kierownika i.alukonis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 28