1
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego)
81-346 Gdynia

sekretariat@lis.gdynia.pl
+48 58 727 39 01
2
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Urban Lab / Innowacje Społeczne
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Innowacje Społeczne: innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl
+48 58 727 39 16
Urban Lab: urbanlab@lis.gdynia.pl
+48 58 727 39 16
3
WYMIENNIKOWNIA
Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu
ul. Kartuska 20B
81-001 Gdynia

wymiennikownia@lis.gdynia.pl
+48 58 663 12 55
4
CENTRUM SĄSIEDZKIE
Przystań Lipowa 15
ul. Lipowa 15
81-572 Gdynia

lipowa15@lis.gdynia.pl
+48 58 727 39 27
5
CENTRUM SĄSIEDZKIE
Przystań Śmidowicza 49
ul. Śmidowicza 49
81-127 Gdynia

smidowicza49@lis.gdynia.pl
+48 58 727 39 25
6
CENTRUM SĄSIEDZKIE
Przystań Chylońska 237
ul. Chylońska 237
81-007 Gdynia

chylonska237@lis.gdynia.pl
+48 58 727 39 30
7
CENTRUM SĄSIEDZKIE
Przystań Opata Hackiego 33
ul. Opata Hackiego 33
81-211 Gdynia

opatahckiego33@lis.gdynia.pl
+48 58 727 39 31

KONTAKTY

DYREKCJA
Aleksandra Markowska - dyrektor a.markowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Maciej Warszakowski - zastępca dyrektora m.warszakowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Katarzyna Ziemann - zastępca dyrektora k.ziemann@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 12
KOMUNIKACJA (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Aleksandra Dylejko - rzecznik prasowy a.dylejko@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09 | 603 620 200
Łukasz Kierznikiewicz - komunikacja l.kierznikiewicz@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
Katarzyna Mejna - komunikacja k.mejna@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
Michał Rusak - komunikacja m.rusak@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
Ksenia Pisera - komunikacja k.pisera@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
Aleksander Trafas - materiały audiowizualne i zdjęcia a.trafas@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
Ilona Budzbon Marcinkowski – materiały audiowizualne i zdjęcia i.marcinkowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
Maciej Majchrzak - projekty graficzne m.majchrzak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
Innowacje Społeczne (AL. ZWYCIĘSTWA 96/98)
Magdalena Żółkiewicz m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Zuzanna Malicka z.malicka@lis.gdynia.pl lis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Alicja Wiczling a.wiczling@lis.gdynia.pl lis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Marta Ostrowska m.ostrowska@lis.gdynia.pl lis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Ewa Stokłuska e.stokluska@lis.gdynia.pl konsultacje@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Krukowska j.krukowska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Przemysław Górski p.gorski@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Jaczewska j.jaczewska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Marta Wieczorek m.wieczorek@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Inwestycje (ul. Żeromskiego 31)
Łukasz Browarczyk l.browarczyk@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Konrad Młynarczyk - inwestycje – projekt rewitalizacji k.mlynarczyk@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Bianka Witkowska - inwestycje b.witkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Marcin Lidzbarski - inwestycje m.lidzbarski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Barbara Marchwicka - inwestycje – projekt rewitalizacji b.marchwicka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Agnieszka Jurecka-Fryzowska - inwestycje – projekt rewitalizacji a.jurecka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Katarzyna Smierzchalska k.smierzchalska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Alicja Brzoskowska a.brzoskowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Monika Kita m.kita@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Rewitalizacyjne Projekty Społeczne (ul. Żeromskiego 31 / ul. Śmidowicza 49 / ul. Opata Hackiego 33)
Łukasz Rąpała l.rapala@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25 | 58 727 39 31
Monika Nowakowska m.nowakowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Barbara Kucharzyszyn b.kucharzyszyn@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Joanna Pytel j.pytel@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Anna Rycerz a.rycerz@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Iwona Deyk i.deyk@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Joanna Cupiał j.cupial@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Małgorzata Redzińska m.redzinska@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Jolanta Urbańska j.urbanska@lis.gdynia.pl opatahackiego33@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Animacyjne Projekty Społeczne (ul. Żeromskiego 31 / AL. ZWYCIĘSTWA 96/98 / UL. LIPOWA 15 / UL. CHYLOŃSKA 237)
Agnieszka Kaim a.kaim@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 24 | 58 727 39 16
Urszula Kokoszka u.kokoszka@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 27
Tomasz Matysiak t.matysiak@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 27
Paulina Kobza-Prot p.kobza-prot@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Małgorzata Zaworska m.zaworska@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Aktywizacja Społeczno-Zawodowa (ul. Żeromskiego 31)
Beata Prusak b.prusak@lis.gdynia.pl pracownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 24
Marzena Pawłowska m.pawlowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 11
Współpraca z organizacjami pozarządowymi (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Monika Listwoń m.listwon@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 21
Wymiennikownia (ul. Kartuska 20B)
Magdalena Dębna m.debna@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55
Martyna Winnicka m.winnicka@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55
Zamówienia Publiczne (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Agnieszka Nadziejko a.nadziejko@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Szymon Socha s.socha@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Joanna Piernik j.piernik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Księgowość (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Bożena Kościuszko-Panek b.kosciuszko-panek@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Ewa Król e.krol@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Aleksandra Richert-Majewska a.richert@ppnt.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Barbara Kęsik b.kesik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Iwona Sadowska i.sadowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Małgorzata Socha m.socha@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Wioletta Szwaracka-Burak w.szwaracka-burak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 05
Monika Grzonka m.grzonka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 05
Kadry i organizacja (ul. ŻEROMSKIEGO 31)
Ewa Gozdalik e.gozdalik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Beata Kałan b.kalan@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Katarzyna Sikora katarzyna.sikora@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Judyta Bork j.bork@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Administracja (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Paweł Wyszomirski p.wyszomirski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 02
Iwona Alukonis i.alukonis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Kamil Kaszuba k.kaszuba@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Natalia Kaszuba n.kaszuba@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Magdalena Borek m.borek@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 28
Bartosz Prusak bartosz.prusak@lis.gdynia.pl 58 727 39 28
Klaudia Sikora k.sikora@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Danuta Sobieniecka d.sobieniecka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06