Starowiejska

powrót

Ulica o tradycyjnym układzie, przestrzeń współdzielona, a może miejsce ze zdecydowanym priorytetem dla ruchu pieszego? Od połowy marca do końca czerwca 2018 roku trwał kilkuetapowy proces konsultacji społecznych poświęconych  przyszłości ulicy Starowiejskiej.

Dyskusja nad przyszłością jednej z najstarszych gdyńskich ulic została podzielona na kilka powiązanych ze sobą etapów.

Najpierw, w ramach diagnozy poprzedzającej konsultacje, przeprowadziliśmy ankietę, w której pytaliśmy mieszkańców o to, jak czują się na tej ulicy, co w niej lubią, a co im na niej przeszkadza. Podsumowanie wyników znajdziesz tutaj.

W kwietniu i maju odbyły się trzy warsztaty z architektami, podczas których grupa mieszkańców Gdyni i przedstawicieli przedsiębiorców z ul. Starowiejskiej wypracowała trzy kierunkowe warianty zmian dla tej przestrzeni. Więcej informacji o przebiegu warsztatów znajdziesz tutaj, a stworzone na warsztatach propozycje zmian – tutaj.

W czerwcu pytaliśmy mieszkańców o ocenę kierunków zmian wypracowanych podczas warsztatów za pomocą formularza konsultacyjnego. Można w nim było również odnieść się do szczegółowych rozwiązań, które mogłyby znaleźć się na ulicy Starowiejskiej (m.in. dotyczących organizacji ruchu, parkowania czy zieleni i małej architektury). Propozycje poddawane pod ocenę mieszkańców znajdziesz tutaj.

Wszystkie wnioski płynące z kilkumiesięcznego procesu konsultacji zebrano w podsumowaniu konsultacji społecznych. Złożone przez mieszkańców uwagi zostały dokładnie przeanalizowane i były dla Prezydenta Gdyni podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji co do kierunku zmian w tej części Śródmieścia. Prezydent zadecydował o przekształceniu ulicy Starowiejskiej w reprezentacyjną przestrzeń publiczną z priorytetem dla pieszych oraz ograniczeniem ruchu kołowego. Planowane zmiany związane z infrastrukturą i organizacją ruchu na ul. Starowiejskiej najlepiej oddaje przedstawiony w konsultacjach wariant nr 3. Decyzja została ogłoszona 30 października 2018 roku.

Realizacja tego wariantu przewiduje wprowadzenie rozwiązań uspokajających ruch oraz zwiększających bezpieczeństwo i komfort pieszych. Wprowadzona zostanie tzw. „strefa zamieszkania”, która pozwala pieszym przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu – nie tylko na przejściach, a prędkość samochodów obniża do 20 km/h. Ruch kołowy na nowej Starowiejskiej spotka się z ograniczeniami, np. niemożliwy stanie się tranzyt przez całą długość ulicy – od Dworca PKP do Placu Kaszubskiego. Pojawią się natomiast nowe przestrzenie odpoczynku dla pieszych, także znacznie ograniczone zostaną miejsca postojowe dla aut.

Więcej na temat konsultacji społecznych oraz ulicy Starowiejskiej możesz przeczytać w materiałach informacyjnych przygotowanych na potrzeby konsultacji:

powrót

AKTUALNOŚCI