Park Centralny

powrót

W czerwcu i lipcu 2017 roku rozmawialiśmy z gdynianami o tym, w jaki sposób zmieniać tereny miasta wzdłuż al. Piłsudskiego. Lubiana przez mieszkańców przestrzeń na spacery i bardziej aktywny wypoczynek, miała doczekać się w ciągu kilku lat gruntownych zmian. Konsultacje społeczne pozwoliły na stworzenie przestrzeni do rozmowy oraz zebranie uwag, które wpłynęły na modyfikację wstępnych planów władz miasta odnośnie tego terenu.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od 16 czerwca do 7 lipca 2017 r. Wzięło w nich udział ponad 300 uczestników. Uwagi można było składać:

  • na spotkaniu otwartym,
  • podczas dwóch spacerów badawczych,
  • pisemnie na formularzach konsultacyjnych (papierowych i elektronicznych).

Punktem wyjścia do dyskusji była koncepcja przygotowana na zlecenie Gdyńskiego Centrum Sportu. Większość mieszkańców, która wzięła udział w dyskusji, pozytywnie odniosła się do pomysłów zagospodarowania terenów wzdłuż al. Piłsudskiego na cele sportowe i rekreacyjne. Jak podnoszono w toku konsultacji, możliwości zabudowy na tym obszarze powinny zostać ograniczone do minimum.

Oprócz tego zgłoszono wiele uwag dotyczących zieleni, komunikacji (wewnątrz parku i w okolicach) oraz infrastruktury. Po analizie uwag mieszkańców, władze miasta postanowiły m.in.:

  • poszerzyć obszar parku o teren znajdujący się pomiędzy ulicami Legionów i Tetmajera;
  • zrezygnować z większej zabudowy związanej z handlem i administracją na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu;
  • zmniejszyć liczbę planowanych atrakcji i położyć większy nacisk na zaprojektowanie zróżnicowanej roślinności;
  • ograniczyć liczbę miejsc przeznaczonych pod funkcje gastronomiczne i usługowe.

Decyzje podjęte po konsultacjach społecznych zostały uwzględnione przez projektantów. W styczniu 2018 r. przedstawiono zwycięską pracę w konkursie na przygotowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Centralnego.

Park Centralny – zwycięski projekt biura architektonicznego Arch-Deco

Według wstępnych zapowiedzi, Park Centralny powinien powstać do 2020 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z załącznikami:

powrót

KONTAKTY

DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Ewa Stokłuska e.stokluska@lis.gdynia.pl konsultacje@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Krukowska j.krukowska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Marta Wieczorek m.wieczorek@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Jaczewska j.jaczewska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10