Karwiny-Mały Kack

powrót

Wiadukt drogowy czy kładka pieszo-rowerowa?

Od 30 listopada do 20 stycznia 2019 r. trwały konsultacje społeczne na temat sposobu połączenia ulic Strzelców w Małym Kacku i Buraczanej na Karwinach.

Konsultacje społeczne w sprawie alternatywnych wariantów inwestycji, tj. kładki pieszo-rowerowej lub wiaduktu drogowego zostały podzielone na dwa etapy.

Pierwszym z nich było wysłuchanie publiczne, które odbyło się 11 grudnia 2018 roku o godz. 18.00, w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Staffa 10. Każdy z wylosowanych 16 mówców miał maksymalnie 5 minut na wystąpienie prezentujące swoje stanowisko w konsultowanej sprawie. Nagranie wideo z wysłuchania można obejrzeć tutaj.

Od 7 do 20 stycznia 2019 r. zbieraliśmy uwagi pisemne za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, które łącznie wypełniło ponad 1000 mieszkańców i mieszkanek Gdyni. W formularzu pytaliśmy o potencjalne konsekwencje budowy zarówno kładki pieszo-rowerowej jak i wiaduktu drogowego.

Wszystkie argumenty za i przeciw wyrażone podczas kilkumiesięcznych konsultacji zebraliśmy w podsumowaniu konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych wraz z załącznikami do raportu. Po zapoznaniu się z wynikami, Prezydent Miasta Gdyni zadecydował o budowie nowego połączenia między dzielnicami Karwiny oraz Mały Kack w formie kładki pieszo-rowerowej, zlokalizowanej nad torami, pomiędzy ul. Buraczaną i ul. Strzelców”.

Wybrane rozwiązanie pozwoli na ułatwienie komunikacji i dostępu do zasobów obu dzielnic okolicznym mieszkańcom, przy zachowaniu spokojnego charakteru tej części miasta. Przeprawa pieszo-rowerowa w tym miejscu wpisuje się w zdefiniowane dla miasta priorytety związane ze wspieraniem zrównoważonego transportu oraz rozwiązań przyjaznych niezmotoryzowanym uczestnikom ruchu.

Więcej na temat konsultacji społecznych możesz przeczytać w materiałach informacyjnych przygotowanych na potrzeby konsultacji, które znajdują się w prawej stronie.

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Joanna Krukowska j.krukowska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Marta Wieczorek m.wieczorek@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Jaczewska j.jaczewska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10