Grabówek

powrót

Pod koniec 2017 roku rozmawialiśmy z mieszkańcami Grabówka o organizacji ruchu na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej. Konsultacje te odbyły się na wniosek Rady Dzielnicy Grabówek, do której mieszkańcy dzielnicy zgłaszali problemy związane z bezpieczeństwem na tych ulicach.

Konsultacje społeczne trwały od 24 listopada do 8 grudnia 2017 r. Pod ocenę mieszkańców poddano pięć wariantów organizacji ruchu: jeden z nich zakładał pozostawienie dotychczasowego ruchu dwukierunkowego, a pozostałe cztery – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego (na różnych odcinkach i w różnych kierunkach). Uwagi można było składać:

  • podczas dwóch spotkań otwartych,
  • za pomocą elektronicznych i papierowych formularzy konsultacyjnych.

Łącznie w spotkaniach wzięło udział ponad 80 mieszkańców, a formularze konsultacyjne wypełniło 345 osób.

W trakcie konsultacji mieszkańcy zwracali uwagę przede wszystkim na potrzeby związane z bezpieczeństwem, płynnością ruchu, nieprzepisowym parkowaniem oraz brakiem miejsc do parkowania.

Żaden z przedstawionych w trakcie konsultacji wariantów organizacji ruchu nie zyskał poparcia ponad połowy uczestników. Tylko w przypadku jednej propozycji liczba przeciwników i zwolenników była bliska równowagi. Pozostałe warianty miały więcej przeciwników niż zwolenników.

Po zapoznaniu się z wynikami konsultacji oraz po zasięgnięciu opinii ekspertów z Zarządu Dróg i Zieleni, Prezydent zdecydował o wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu w ramach dwóch etapów:

  • Etap 1: Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na Kapitańskiej – od pl. Neptuna do ul. Grabowo (w stronę Chyloni). Ruch na ulicy Beniowskiego i przebieg linii autobusowej 102 pozostaną bez zmian.
Etap 1 zmian w organizacji ruchu na ul. Kapitańskiej i Beniowskiego
  • Etap 2: Ewentualne wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Beniowskiego – od ul. Grabowo do pl. Neptuna (w stronę Centrum). Decyzja o wdrożeniu tego rozwiązania zostanie podjęta w oparciu o analizę sytuacji po wprowadzeniu pierwszego etapu zmian.
Etap 2 zmian w organizacji ruchu na ul. Kapitańskiej i Beniowskiego

Opisane powyżej zmiany w organizacji ruchu zaplanowano na 2018 rok.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z załącznikami:

powrót