Budżet Obywatelski

powrót

Budżet Obywatelski (BO) to coroczne konsultacje, w ramach których mieszkańcy Gdyni decydują bezpośrednio o tym, na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu miasta. To sami mieszkańcy wymyślają i zgłaszają projekty, które mogą podnieść jakość życia w ich okolicy. I to oni głosują na to, jakie przedsięwzięcia będą realizowane.

W latach 2014-2017 gdynianie wybrali w ramach BO 142 projektów na łączną kwotę 18 mln zł. Duża część z nich została już wykonana, pozostałe są w trakcie realizacji lub niebawem się rozpoczną. W 2018 roku Laboratorium Innowacji Społecznych po raz kolejny zaprosiło mieszkańców do dyskusji na temat rozwoju ich dzielnic. Kwota do wspólnego wydania wynosi tym razem 5 898 400 złotych.

Harmonogram piątej edycji Budżetu Obywatelskiego wygląda następująco:

Harmonogram BO w 2018 r.

W ramach BO można zgłaszać projekty lokalne dotyczące inwestycji z zakresu:

  • rekreacji,
  • estetyzacji,
  • zieleni miejskiej i ochrony środowiska,
  • bezpieczeństwa publicznego i utrzymania czystości,
  • bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • utrzymania, remontów i przebudowy ulic i przestrzeni publicznych
  • oraz innych działań inwestycyjno-remontowych mających na celu poprawę jakości przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej.

Chcesz się zaangażować lub dowiedzieć więcej? Odwiedź stronę internetową www.bo.gdynia.pl, na której znajdziesz wszystkie potrzebne materiały.

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Ewa Stokłuska e.stokluska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Krukowska j.krukowska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Jaczewska j.jaczewska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Marta Wieczorek m.wieczorek@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Przemysław Górski p.gorski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

Email *