Wyniki naboru do Programu Kompetencji Miejskich

15.01.2020
powrót

W otwartym naborze do pierwszej edycji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia wpłynęło 14 ważnych zgłoszeń. Komisja – zgodnie z regulaminem naboru – oceniając motywację, dotychczasowe zaangażowanie społeczne oraz pomysły na miasto opisane przez kandydatów i kandydatki w formularzach, zakwalifikowała do pierwszej edycji Programu 12 osób:

Katarzyna Banaś

Monika Chojnacka

Elżbieta Juśkiewicz

Zuzanna Korzeniewska

Paweł Musiał

Marta Otrębska

Kamil Sarapuk

Natalia Skaczkowska

Marta Skorek

Justyna Sudakowska

Michał Sulewski

Barbara Wyka

 

Dwa zgłoszenia nie otrzymały minimalnej liczby punktów wymaganej do kwalifikacji.

 

Pierwsze zajęcia w ramach Programu odbędą się jeszcze w styczniu, a podczas spotkań Uczestnicy i Uczestniczki będą m.in. poznawać zasady współdziałania i współdecydowania w mieście, metody pracy projektowej design thinking i service design oraz pracować nad projektami innowacji na podstawie zgłoszonych pomysłów na miasto.

Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia to program wiedzy o mieście w formie warsztatów i spotkań poświęconych nowoczesnym sposobom zarządzania miastem, partycypacji i tworzenia miejskich innowacji społecznych. Celem pierwszej, pilotażowej edycji Programu jest poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów, liderek społecznych zmian, jak również lepsze poznanie potrzeb gdynian i gdynianek oraz tworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współpracy. Więcej informacji o Programie: [KLIK].

 

Program Kompetencji Miejskich jest częścią projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

powrót

ZOBACZ WIĘCEJ