KALENDARIUM

Pod hasłem „Gdynia OdNowa” koordynujemy proces rewitalizacji sześciu obszarów Gdyni: w Babich Dołach, na Oksywiu, Witominie-Radiostacji, osiedlach Meksyk i Pekin oraz w rejonie ulic Opata Hackiego-Zamenhofa na Chyloni. Prowadzimy tu działania inwestycyjne oraz społeczno – kulturalne, które poprawią jakość życia mieszkańców. Ich szczegóły zapisane są w Gminnym Programem Rewitalizacji, realizowanym do roku 2026 roku.
08.04

Dom bez barier na Oksywiu – czekamy na oferty wykonawców

Do 8 maja do godziny 13.00 wpływać mogą oferty na wybudowanie domu bez barier na Oksywiu, w ogłoszonym właśnie przetargu pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dickmana w Gdyni”. Laboratorium Innowacji Społecznych odpowiedzialne za tą inwestycję szacuje, że budowa nowoczesnego komunalnego budynku mieszkalnego zajmie 14 miesięcy od dnia przekazania terenu wyłonionemu wykonawcy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsi lokatorzy będą mogli wprowadzić się do nowych mieszkań pod koniec 2020 roku.
02.04

Komitet Rewitalizacji o sytuacji na Wzgórzu Orlicz-Dreszera

Kwietniowe posiedzenie gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji poświęcono głównie sytuacji na Wzgórzu Orlicz-Dreszera. Nim jednak rozpoczęła się dyskusja, uzupełniono skład gremium o przedstawiciela Rady Miasta oraz reprezentanta Rady Działalności Pożytku Publicznego. Komitet ma też nową wiceprzewodniczącą.
01.04

Zmiany w planie zagospodarowania osiedla Meksyk to nowe możliwości rozwoju okolicy

Jednogłośnie Rada Miasta zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Meksyk w Chyloni. Tym samym będzie mógł powstać tam teren rekreacyjny, o który zabiegali mieszkańcy. Co więcej, do realizacji na tym obszarze została dopuszczona także nowa zabudowa mieszkaniowa, co – jak tłumaczą włodarze  – przyczyni się do rozwoju dzielnicy.
Wspieramy władze miasta w podejmowaniu decyzji, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby gdynian i gdynianek. Słuchamy, rozmawiamy i działamy razem z mieszkańcami, m.in prowadząc konsultacje społeczne i Budżet Obywatelski.
23.04

Woonerf przy Abrahama – budowa na ostatniej prostej

Na ostatnią prostą wchodzi właśnie budowa pierwszego gdyńskiego woonerfu, czyli miejskiej strefy współdzielonej dającej pieszym szczególne przywileje i komfort. Na odcinku ulicy Abrahama pomiędzy ulicami 10 Lutego i Batorego, zakończył się już etap uzbrajania terenu w nowe instalacje podziemne, na powierzchni widać zarysy przyszłych chodników i miejsc postojowych, zasadzono także 24 nowe drzewa. Wybrany gatunek robinii akacjowej będzie zdobić woonerf, a drzewka po zmroku będą klimatycznie podświetlane. Wyjątkowa będzie też nawierzchnia ulicy, wykonana z wysokiej jakości materiałów i zróżnicowana kolorystycznie. Wszystkie prace powinny zakończyć się w połowie czerwca. 
19.04

BO 2019 – zobacz i oceń propozycje projektów ogólnomiejskich

Spośród wstępnych 64 pomysłów na projekty ponadlokalne w Budżecie Obywatelskim 2019, które pojawiły się na pierwszym spotkaniu warsztatowym w marcu, ponad połowa zyskała ze strony uczestników warsztatów poparcie i gotowość zaangażowania się w ich dopracowywanie. Po kilkugodzinnej sesji pracy nad projektami przy wsparciu miejskich urzędników (w sobotę, 13 kwietnia) 38 dopracowanych wniosków trafi do szczegółowej weryfikacji. Na stronie internetowej bo.gdynia.pl można zapoznać się z nimi, a także skomentować zawarte w nich propozycje. Ostatnim krokiem przed etapem głosowania będzie selekcja pomysłów w gronie uczestników cyklu warsztatów. Trzecie spotkanie (25 maja) zakończy się wyłonieniem 15 projektów, na które wszyscy gdynianie będą mogli zagłosować od 17 czerwca do 1 lipca.
19.04

Ogólnopolskie Forum Praktyków Partycypacji tym razem w Trójmieście!

10 i 11 czerwca Trójmiasto będzie stolicą partycypacji. Na 6. Forum Praktyków Partycypacji przyjadą osoby z całej Polski na co dzień zajmujące się konsultacjami społecznymi, budżetem obywatelskim czy planowaniem przestrzennym. Wydarzenie skierowane jest do osób posiadających wiedzę i doświadczenie w działaniach włączających mieszkańców we współdecydowanie o ich lokalnych społecznościach, ale też do tych, którzy pragną je zdobyć i rozwijać. Zapisy trwają do 28 kwietnia.
Rozwijamy innowacje społeczne w odpowiedzi na potrzeby poszczególnych grup mieszkańców współpracując z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, firmami, instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Wspieramy innowatorów w rozwoju ich pomysłów na rozwiązania dla osób zależnych, a także oferujemy konkretną pomoc w dziedzinie aktywizacji zawodowej i poprawy jakości życia osób wykluczonych.
19.04

Inkubator Innowacji Społecznych: „Caffe Aktywni”

Przy ul. Kartuskiej 108 w Gdańsku jest miejsce, jakiego nie znajdziemy nigdzie indziej. W „Caffe Aktywni” młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz seniorzy uczą się siebie i uczą się od siebie – bycia razem, ale też, na przykład, pieczenia ciast. Sukces innowacji opracowanej i rozwiniętej w gdyńskim Inkubatorze Innowacji Społecznych sprawił, że jej autorki pracują już nad otwarciem przedsiębiorstwa społecznego.
19.04

Ogólnopolskie Forum Praktyków Partycypacji tym razem w Trójmieście!

10 i 11 czerwca Trójmiasto będzie stolicą partycypacji. Na 6. Forum Praktyków Partycypacji przyjadą osoby z całej Polski na co dzień zajmujące się konsultacjami społecznymi, budżetem obywatelskim czy planowaniem przestrzennym. Wydarzenie skierowane jest do osób posiadających wiedzę i doświadczenie w działaniach włączających mieszkańców we współdecydowanie o ich lokalnych społecznościach, ale też do tych, którzy pragną je zdobyć i rozwijać. Zapisy trwają do 28 kwietnia.
12.04

Inkubator innowacji społecznych: „Mistrzowie są wśród nas”

Coraz więcej tytułów mistrzowskich i coraz więcej osób, które mogą się nimi szczycić – rozwijana w gdyńskim inkubatorze innowacja jest już wykorzystywana w placówkach pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. „Mistrzowie są wśród nas” to jedyny w swoim rodzaju system motywacyjny oparty na sprawnościach harcerskich.

NASZE INNE DZIAŁANIA

PRZYSTAŃ GDYNIA

Sieć centrów sąsiedzkich w Gdyni. Miejsca integracji mieszkańców, rozwoju zainteresowań i realizacji własnych pomysłów.

gdynia.pl/przystan

BUDŻET OBYWATELSKI

Proces partycypacyjny, w którym każdy mieszkaniec Gdyni, w drodze głosowania, może zdecydować, na co zostanie przeznaczona część budżetu gminy.

bo.gdynia.pl

TEDxGDYNIA

Niezależnie organizowana, gdyńska odsłona konferencji na licencji TED propagującej idee warte rozpowszechniania.

tedxgdynia.pl

WYMIENNIKOWNIA

Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu w Gdyni-Chyloni. Oferuje bezpłatne zajęcia kulturalno-sportowe.

wymiennikownia.org

PRACOWNIA

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz dla osób z niepełnosprawnością. Oferuje wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i odnalezienia się na rynku pracy.

aktywizacjawgdyni.pl

GDYNIA OPEN

Dwa konkursy piosenki (Mini Gdynia OPEN i Gdynia OPEN Festiwal) skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów wszystkich szkół, którzy nie ukończyli 25 lat.

gdyniaopen.pl

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

Email *